CIVILSTĀVOKĻA AKTA REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA VAI ATJAUNOŠANA

(valsts nodeva Ls 4,92 vai 7 euro)

 

       Dzimtsarakstu nodaļa pēc pieprasījuma veic civilstāvokļa aktu ierakstu papildināšanu un labošanu.

Ieinteresētā persona iesniegumu par ieraksta papildināšanu iesniedz dzimtsarakstu nodaļā.