MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA (bezmaksas)

  • Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

    Miršanu reģistrē pēc vietas, kur persona mirusi, mirušais atrasts vai pēc mirušā pēdējās dzīves vietas. 

    Iesniedzami šādi dokumenti:

    –         ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves cēloni,

    –         mirušas personas pase.