DZIMŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA (bez maksas)

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē jaundzimušos un izsniedz dzimšanas apliecības.

Par bērna dzimšanu paziņo mēneša laikā dzimtsarakstu nodaļai pēc viena vai abu vecāku dzīvesvietas.

 

   Ja bērna vecāki sastāv savstarpējā laulībā, iesniedzami šādi dokumenti:

  • medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu;
  • vecāku pases un laulības apliecība.

 

  Ja bērna vecāki  laulībā nesastāv, jāierodas abiem vecākiem un iesniedzami šādi dokumenti:

  • abu vecāku dzimtsarakstu nodaļā darbinieka klātbūtnē aizpildīts paternitātes atzīšanas iesniegums;
  • medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu;
  • vecāku pases.

Ja līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, ieraksta ziņas tikai par māti, ailē – zinās par tēvu ievelkot svītru.

 

Iesniegums par paternitātes atzīšanu

PDF

Word

    Drukāšanai      Aizpildīšanai