Iestājoties nelabvēlīgiem laikapstākļiem, uz novada ceļiem ir uzstādītas transportlīdzekļu masas ierobežojuma zīmes.

Pagasts

Autoceļa nosaukums

Masas ierobežojums

Bebrenes pagasts

Miltu cehs - Ķetrāni

10 t

Miltu cehs - Pabērzi

10 t

Krustceļi - Mauriņi - Skadiņi

10 t

Skalbiņi - Celmiņi

10 t

Mazbleivi - Ilze

10 t

Dvietes pagasts

Šauriņi - Dviete

6,5 t

Krapāns - Mežgaļi

10 t

Rudeņi - Sodišķi - izgāztuve

10 t

Zariņi - Skaistkalne - Dimanti

10 t

Zariņu lielceļš - Dimanti - Pūpoli - Viesīte

10 t

Eglaines pagasts

Kazimirvāle - Debestiņi

10 t

Laši - Pabērži

10 t

Kraujas - Upmaļi

10 t

Sviļu karjers - Ciemiņi

10 t

Anmuiža - Baltmuiža - Dubiki

10 t

Stendera iela Eglainē

10 t

Pilskalnes pagasts

Dzintari - Talcinieki - Krastiņi

10 t

Balceri - Uzkalniņi

10 t

Tutāni - Padomnieki

10 t

Mazozoliņi - Ludvigova

10 t

Doļnaja - Arāji

10 t

Mežvidi - Grāvji

10 t

Uzkalni - Driģenes

10 t

Vienības - Kurmji

10 t

Šēderes pagasts

Šēdere - Šarlote

10 t

Šēdere - Raudas mežs

10 t

Šēdere - Lauvas - Štemburga - Lietuvas robeža - Šēdere

10 t

Sudmalnieki - Medumu pagasts

10 t