Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2017. gadā no 27. marta līdz 2. aprīlim organizē Eiropas E-prasmju nedēļu Latvijā. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas European Get Online week 2017 ietvaros un notiek jau 8 reizi.

       2017. gada E-prasmju nedēļa paredz šādas galvenās tēmas:

  • Kiberdrošība: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu digitālo identitāti un datus
  • E-Pakalpojumi: aicinām iepazīt un apgūt jaunākos e-pakalpojumus, tai skaitā mobilos risinājumus
  • E-prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai

         E-prasmju nedēļas ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.

      Arī Ilūkstes novada centrālā bibliotēka un struktūrvienībās notiks dažādi pasākumi e-prasmju nedēļai. Esiet atsaucīgi un apmeklējiet pasākumus m bibliotēkās.

Datums

Pasākums

Vieta, laiks

Atbildīgais

Pašulienes bibliotēka

28.03

Digitālā stunda senioriem (iepazīšanās ar portālu www.senioriem.lv)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
Individuālās konsultācijas no 12.00-13.00
A.Jelinska
Tālr.: 6-5475740 
Mob.tālr.: 28607621
e-pasts: pasulienapbEtainbox.lv

29.03

Digitālās drošības diena (informācija par droša interneta lietošanas pamatlikumiem)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
Individuālās konsultācijas no 12.00-13.00
A.Jelinska
Tālr.: 6-5475740 
Mob.tālr.: 28607621
e-pasts: pasulienapbEtainbox.lv

30.03

Digitālās prasmes-mūsdienīga nepieciešamība (rēķinu un pakalpojumu apmaksa internetā)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
Individuālās konsultācijas no 12.00-13.00
A.Jelinska
Tālr.: 6-5475740 
Mob.tālr.: 28607621
e-pasts: pasulienapbEtainbox.lv

31.03

Google- meklēšanas iespēja (Lietderīga informācija par Google iespējām)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
Individuālās konsultācijas no 12.00-13.00
A.Jelinska
Tālr.: 6-5475740 
Mob.tālr.: 28607621
e-pasts: pasulienapbEtainbox.lv

Eglaines pagasta bibliotēka

27.-31.03

Konsultācijas par e-pakalpojumiem (Tiks sniegtas konsultācijas par portāliem www.latvija.lv, www.latvenergo.lv un tajos pieejamajiem pakalpojumiem)

Bibliotēka, plkst.9.00 -10.00
 
O.Hohlova
Mob.tālr.: 26529290
E-pasts: egl_biblEtainbox.lv

27.-31.03

Rēķini un citi maksājumi internetā (Apmācība, maksājumi internetā)

Bibliotēka, plkst.11.00 -12.00
 
O.Hohlova
Mob.tālr.: 26529290
E-pasts: egl_biblEtainbox.lv

27.-31.03

Informācija meklēšana datu bāzēs (www.lursoft.lv , www.letonika.lv un citās)

Bibliotēka, plkst.14.00 -15.00
 
O.Hohlova
Mob.tālr.: 26529290
E-pasts: egl_biblEtainbox.lv

Subates pilsētas bibliotēka

28.03

Bibliotēkā pieejamo bezmaksas datu bāzu (www.letonika.lv www.lursoft.lv un www.filmas.lv) iespējas –palīgs mācībās

Bibliotēka
plkst. 14.00
A.Šapala , A.Lošaka
Tālr. 65463336 
mob.2649260
subbibliotekaEtainbox.lv

29.03

Mani mīļākie grāmatu varoņi multfilmās /pirmskolas bērniem/

Bibliotēka
plkst. 11.00
A.Šapala , A.Lošaka
Tālr. 65463336 
mob.2649260
subbibliotekaEtainbox.lv

30.03

e-prasmju pilnveidošana

Bibliotēka
plkst. 14.00
A.Šapala , A.Lošaka
Tālr. 65463336 
mob.2649260
subbibliotekaEtainbox.lv

1.04

Pārrunas ar vecākiem: bērnu drošība un apdraudējumi interneta vidē (“zilais valis” un citi )

Bibliotēka
no plkst. 11.00-13.00
A.Šapala , A.Lošaka
Tālr. 65463336 
mob.2649260
subbibliotekaEtainbox.lv

Šēderes pagasta bibliotēka

28.03

E-prasmes ikvienam: e-prasmes senioriem, iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem, drošība un aizsardzība internetā, interneta ētika un autortiesības- individuālās pārrunas

 

Bibliotēka
 
R.Šeršņova
Tālr.: 6-54-75667
Mob. tālr.: 27857901
e-pasts: bibliotēkaEtasedere.lv

30.03

Karšu Pārlūks – kartes ikdienas darbam, biznesam un atpūtai

Bibliotēka
 
R.Šeršņova
Tālr.: 6-54-75667
Mob. tālr.: 27857901
e-pasts: bibliotēkaEtasedere.lv

Pilskalnes pagasta bibliotēka

28.03-1.04

Izstāde „Uzzini pats un pastāsti cietiem” /apkopota informācija par e-resursu pakalpojumiem bibliotēkā, drošu internetu, datorprasmju apguvi/

Bibliotēka
Visas dienas garumā
Z.Timšāne
Tālr.65440823
mob.27860235
e-pasts: pils-bibliotEtainbox.lv

28.03-1.04

Individuālās konsultācijas bibliotēkas apmeklētājiem: „Tavas iespējas internetā”

Bibliotēka
Visas dienas garumā
Z.Timšāne
Tālr.65440823
mob.27860235
e-pasts: pils-bibliotEtainbox.lv

31.03

Lauksaimniecības datu centra bezmaksas apmācības kuri ”Par informācijas ievadīšanu sistēmā”

Bibliotēka, plkst. 11.00
Z.Timšāne
Tālr.65440823
mob.27860235
e-pasts: pils-bibliotEtainbox.lv

Bebrenes pagasta bibliotēka

28.03

„Pirmais klikšķis„ – konsultācijas iedzīvotājiem bez e-prasmēm.

Bibliotēka
no plkst. 10.00- 14.00
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

29.03.

“Datu bāzes bibliotēkā” – individuālās konsultācijas Bebrenes VP vidusskolas skolēniem

Bibliotēka
No plkst. 13.00 – 16.00
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

30.03

Praktiskā stunda 2. klases skolēniem   – „Dators – tas ir vienkārši „

 

Bibliotēka
no plkst. 14.00 – 15.00
 
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

31.03

E- katalogs Tavā kabatā –   individuālās konsultācijas

Bibliotēka
no plkst.10.00- 16.30
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

27.03. -   31.03.

Atvērto durvju dienas. Individuālās konsultācijas e-prasmju nedēļas ietvaros

Bibliotēka
Katru dienu no plkst. 10.00-16.30
 
E.Malahovska
28617064
e-pasts:
emma.malahovskaEtainbox.lv

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

27.03

Atvērto durvju diena / Drošība internetvidē Kādi drošības nosacījumi un ētikas normas jāievēro izmantojot internetu / Visiem interesentiem/

Visas dienas garumā
B. Millere
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

28.03

Grāmatu meklēšana un pasūtīšana elektroniskajā katalogā Apmācīsim bibliotēkas lietotājus, kā sameklēt un rezervēt grāmatu elektroniskajā katalogā/ 9. klase/

9.00 - 10.30
I. Kumpiņa
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

29.03

Atvērto durvju diena / Vai tu zini kas ir datu bāzes?/ Apmācīsim kā lietot bibliotēkā pieejamās datu bāzes /Visiem interesentiem/

Visas dienas garumā
B. Millere
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

30.03

Atvērto durvju diena / E – katalogs, grāmatu meklēšana, rezervēšana/ Apmācīsim bibliotēkas lietotājiem, kā sameklēt un rezervēt grāmatu elektroniskajā katalogā /Visiem interesentiem/

Visas dienas garumā
B. Millere
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

31.03

Ak, šīs multenes! Pasaku pēcpusdiena pašiem mazākajiem. Skatīsimie filmiņas „Lupatiņi” un „Desas piedzīvojumi /Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem/

10.00 – 11.00
14.00 - 15.00
I. Kumpiņa, B. Millere
Tālr.65462302
mob. 28350653
e-pasts
ilukstebbEtainbox.lv

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

28.03

Atvieglo dzīvi –maksā internetā /individuālās konsultācijas/

Bibliotēkā
Plkst. 14.00-18.00
 
G.Rošāne, O.Šaršūne
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

29.03

Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbinieki stāstīs par portāla www.latvija.lv iespējām( deklarēšanās, elektroniskā pieteikšanās studijām, E-iesniegums VSAA pakalpojumiem, u.c. jautājumi kā arī drošība internetā )

 

Bibliotēkā
Plkst. 11.00
I.Valpētere
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

30.03

Konsultants no Valsts Ieņēmumu Dienesta ( VID) stāstīs kā atgūt pārmaksātos nodokļus, kā iesniegt gada deklarāciju , kas jāzina saimnieciskās darbības veicējiem, tiks sniegtas atbildes uz citiem jums interesējošiem jautājumiem.

 

Bibliotēkā
Plkst. 10.00
I.Valpētere
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

31.03

Grāmatu meklēšana un pasūtīšana elektroniskajā katalogā

Bibliotēkā
plkst. 14.00-18.00
 
G.Rošāne, O.Šaršūne
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

1.04

Pārbaudi savas zināšanas . Datorprasmju pārbaude /IT barometrs/

Bibliotēkā
Visas dienas garumā
G.Rošāne, O.Šaršūne
Tālr.: 65462435,
 mob. 28603144
e- pasts: 
ilukstesbibliotekaEtainbox.lv

Dvietes pagasta bibliotēka

29. 03

E-prasmes ikvienam

Bibliotēka
plkst. 10:00 - 15:00
V.Marcinkeviča
Tālrunis:65475498
mob.26409549
e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv

30.03

Digitālais piedzīvojums

Bibliotēka
11:00 - 13:00
V.Marcinkeviča
Tālrunis:65475498
mob.26409549
e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv

31.03

Mana digitālā vide: drošība un datu aizsardzība

Bibliotēka
11:00 - 13:00
V.Marcinkeviča
Tālrunis:65475498
mob.26409549
e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv

1.04

"Vai protu uzvesties sociālajos tīklos?"

Bibliotēka
10:00 - 13:00
V.Marcinkeviča
Tālrunis:65475498
mob.26409549
e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv