Parku diena 2017 Dviete      Dabas aizsardzības pārvalde un Dvietes senlejas pagastu apvienība aicina uz Eiropas dabas un nacionālo parku dienai veltītu pasākumu „Dabas parks – teritorija dabas vērtību iepazīšanai, apsaimniekošanai un saglabāšanai”. Pasākums notiks 24. maijā plkst. 11.00 Dvietes senlejas informācijas centrā „Gulbji”.