218 l ilze    Jau tradicionāli Bebrenes pagasta Ilzes ciemā augustā notiek esošo un bijušo ilzēniešu salidojums. Un arī šogad visi, parūpējoties par atmiņu stāstiem un cienastu, tiek gaidīti sestdien, 12. augustā, plkst. 15.00 Ilzes ciema klubā.