20171012 080830    Par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu aktuālo informāciju, par aizvadītajiem un gaidāmajiem pasākumiem novadā un, protams, arī sirsnīgas, iedvesmojošas intervijas un tikšanās. „Ilūkstes Novada Vēstis” jautājiet: Ilūkstē – veikalā „Top” (Stadiona ielā), Subatē un Eglainē – pagastu pārvaldēs un veikalos Pašulienē, Šēderē, Bebrenē un Dvietē.