PLAKĀTS 55JUBILEJA 06      Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola 9. decembrī svinēs savas pastāvēšanas 55 gadu jubileju. Mīļi gaidām skolas absolventus uz muzikālu tikšanos Ilūkstes novada kultūras centrā plkst. 17.00.