Dvietes amatierteātris

 1

      Amatierteātris Dvietē pastāvējis gadus desmitus. Par iestudētajām izrādēm 30.gados un vēlāk liecina no paaudzes uz paaudzi pārmantoti atmiņu stāsti.

     No 1976.gada Dvietes amatierteātri vadīja V.Marcinkeviča.

     1984. un 1985. gadā izrādes iestudējusi arī M.Ģeriņa.

      Pēc vairāku gadu pārtraukuma amatierteātris Dvietē savu darbu atsāka 2001.gadā R.Stapkevičas vadībā.

      2008. līdz 2010. gadam amatierteātra vadītāja bija M.Setkovska.

 

     No 2010.gada amatierteātra vadītāja ir Virgīnija Fjodorova.

 

     2010. gada 5.martā Dvietes kultūras nama amatierteātris viesojās kaimiņu novada Dunavas pagastā uz pasākumu „Sievietes, sievietes, sievietes…”. Jaukā noskaņā, piedaloties Dunavas pašdarbniekiem, Rubenes vokālajam ansamblim un Dvietes amatierteātrim, tika cildināts sievietes skaistums un gudrība. Sievietēm tika veltītas viskaistākās dzejas rindas, dziesmas un dejas. Dvietieši kā ciemakukuli dunaviešiem dāvāja smaidu, humoru un smieklus, parādot modes skati „Lauki – 2011”,  ar skeču „Vienmēr sliktā garastāvoklī” pastāstīja kā paši dzīvo un kā, lai pārdzīvotu krīzi jāaudzē rācenis.

      2011.gada lielākā izrāde bija Danskovītes luga „Ontons i Anne” komēdija latgaliešu valodā, 3 cēlienos.

pens_pecp

Pensionāru pēcpusdiena 25.11.2010.