SUBATES KN  LīNIJDEJU  GRUPA „RITMUSS”

Vadītāja Sandra Špura

Ritmuss

Grupa dibināta 2005.gadā.

Dejotājas ir atraktīvas un aktīvas. Katrai dejai tiek izdomāti un pašu darināti tērpi.

„RitmusS” sadarbojas ar novada līnijdeju grupām.