SUBATES KN  VOKĀLAIS ANSAMBLIS „SONĀTE”

Vadītāja Gunta Pugžle

12

 Ansamblis ir dibināts 1999.gadā. Tā pirmā vadītāja bija Inga Kraševska (dz. Araminaite).  „Sonāte” ir jauktais ansamblis.

Ansamblis aktīvi piedalās visos Subates kultūras pasākumos, apgūst repertuāru arī lietuviešu valodā.

    Kopš dibināšanas „Sonāte” piedalās Subates katoļu baznīcas svētkos un dzied Sv.Misē., kā arī Subates luterāņu baznīcā.

Savas pastāvēšanas laikā dalībnieki ir viesojušies Lietuvā, pierobežas pilsētu svētku pasākumos

Sonate