Ģitārspēles apmācības un muzicēšanas grupa

vadītāja  Elīna Galvāne

 gitaristi

      Ģitārispēles apmācības pulciņš Subates KN darbojas kopš 2007.gada. Patreiz pulciņu vada Elīna Galvāne.