Jauniešu tautas deju kolektīvs "Atspēriens"

Atsperiens met

 Kolektīvs ir dibināts 2015.gadā, bet Subates KN pašdarbnieku saimei oficiāli ir pievienojies no 2017.gada 1. februāra. Deju kolektīvu vada Inese Ziediņa.