N.p.k.

 

Vārds, uzvārds

 

Saraksta nosaukums

 

1 .

Inese Ziediņa

Partija "VIENOTĪBA"

2 .

Andis Ķīsis

Partija "Vienoti Latvijai"

3 .

Artūrs Bogdanovičs

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

4 .

Dainis Millers

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

5 .

Ilvars Ķīsis

Partija "Vienoti Latvijai"

6 .

Guntars Cepurītis

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

7 .

Imants Rubļevskis

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

8 .

Inese Vuškāne

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

9 .

Jānis Krievāns

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

10 .

Kristaps Averjanovs

Partija "VIENOTĪBA"

11 .

Maigurs Krievāns

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

12 .

Pēteris Makaveckis

Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"

13 .

Stefans Rāzna

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

14 .

Viktors Jasiņavičs

Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"

15 .

Vitolds Kveders

"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

 

      Deputāts Viktors Jasiņavičs rīko iedzīvotāju pieņemšanu katra mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 14.30 līdz plkst. 15.30 domes ēkā Brīvības ielā 7, Ilūkstē (sēžu zālē, 2. stāvā).