Sēdes augustā

Komisiju sēdes  

 

 

   

 

Komiteju kopsēde

21.08.2017. plkst. 14.00

 

Domes sēde

24.08.2017. plkst 15.00

 

 

 

 

 

Pašvaldības lēmējinstitūciju darbs 2016. gadā

 

Sēžu

skaits

Sēdēs izskatītie jautājumi un  pieņemti lēmumi

Domes sēdes

18 484
     
     
Komiteju kopsēdes

14 473

Administratīvās komisijas

sēdes

 14  39

Dzīvokļu komisijas sēdes

 13  341

Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas sēdes

 16  36

Privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisijas sēdes

 6  15

Vides un Komunālo

jautājumu komisijas sēdes

   

Izdoti saistošie noteikumi

 4

 

Izdoti noteikumi

 2

 

Izdoti nolikumi/reglamenti

 3