Sēdes aprīlī

Komisiju sēdes  

 

 

11. aprīlī plkst.  14.00 -  Administratīvās komisijas sēde

12.aprīlī plkst. 14.00 – Dzīvokļu komisijas sēde

18.aprīlī  plkst. 10.00 – Zemes komisijas sēde

25.aprīlī plkst. 14.00  - Administratīvās komisijas ārkārtas sēde

 

Komiteju kopsēde

24.aprīlī  plkst. 14.00 – komiteju kārtējā kopsēde

 

 

Domes sēde

27.aprīlī  plkst. 15.00 - kārtējā domes sēde

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības lēmējinstitūciju darbs 2016. gadā

 

Sēžu

skaits

Sēdēs izskatītie jautājumi un  pieņemti lēmumi

Domes sēdes

18 484
     
     
Komiteju kopsēdes

14 473

Administratīvās komisijas

sēdes

 14  39

Dzīvokļu komisijas sēdes

 13  341

Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas sēdes

 16  36

Privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisijas sēdes

 6  15

Vides un Komunālo

jautājumu komisijas sēdes

   

Izdoti saistošie noteikumi

 4

 

Izdoti noteikumi

 2

 

Izdoti nolikumi/reglamenti

 3