Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un novada iedzīvotājiem ir  izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas: