Komisijas sastāvs:

  • komisijas priekšsēdētājs Maigurs Krievāns
  • komisijas loceklis Guntars Cepurītis
  • komisijas locekle Dagnija Dāvidsone
  • komisijas locekle Sofija Glūmāne
  • komisijas locekle Romualda Kartašova
  • komisijas locekle Nansija Tamane