Komisijas sastāvs:

  • komisijas priekšsēdētāja – logopēde Inese Vuškāne
  • komisijas loceklis – ģimenes ārsts Artūrs Bogdanovičs
  • komisijas locekle – izglītības speciāliste Sanita Plone
  • komisijas locekle – speciālās izglītības skolotāja Iveta Repkova
  • komisijas locekle – psiholoģe Tatjana Vidavska-Rusnaka
  • komisijas loceklis – psihiatrs Viktors Šakels

 

Komisijas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.

 

Komisijas sēdes mācību gada laikā tiek organizētas pēc nepieciešamības, kad saņemti pieteikumi izglītojamo izpētei.