Komisijas sastāvs:

  • komisijas priekšsēdētāja – logopēde Inese Vuškāne
  • komisijas locekle (sekretāre) – izglītības metodiķe Vita Tolmante
  • komisijas loceklis – ģimenes ārsts Artūrs Bogdanovičs
  • komisijas locekle – speciālās izglītības skolotāja Iveta Repkova
  • komisijas locekle – izglītības speciāliste Linda Vingre

 

Komisijas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.

 

Komisijas sēdes mācību gada laikā tiek organizētas pēc nepieciešamības, kad saņemti pieteikumi izglītojamo izpētei.