Komisijas sastāvs:

  • komisijas priekšsēdētāja Iveta Plone
  • komisijas loceklis Jurijs Altāns
  • komisijas loceklis Viktors Jasiņavičs
  • komisijas locekle Ruta Buldure
  • komisijas locekle Dagnija Dāvidsone
  • komisijas loceklis Reinis Līcis

 

Komisijas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.