Komisijas sastāvs:

  • komisijas priekšsēdētāja Sandra Stašāne
  • komisijas sekretāre Inese Sičeva
  • komisijas locekle Lilita Apele
  • komisijas locekle Ruta Buldure
  • komisijas locekle Ināra Munce
  • komisijas locekle Sanita Plone
  • komisijas locekle Antra Puzinkeviča