Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi šādas pastāvīgās komitejas:

 

Komiteju kopsēžu grafiks 2017. gada 1. pusgadam

 

12.janvārī

plkst. 14.00

Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē (sēžu zālē)

23.janvārī

plkst. 14.00

Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē (sēžu zālē)

20.februārī

plkst. 14.00

Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē (sēžu zālē)

27.martā

plkst. 14.00

Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē (sēžu zālē)

24.aprīlī

plkst. 14.00

Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē (sēžu zālē)

22.maijā plkst.14.00

 Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē (sēžu zālē)

 26.jūnijā           plkst. 14.00   Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, (sēžu zālē)