Komitejas sastāvs:

   

komitejas locekļi:

 Maigurs Krievāns

 

Dace Stalidzāne

 

Vitolds Kveders

 

 Jāzeps Mačuks

 

 Ilvars Ķīsis

 

Viktors Jasiņavičs

 

 Kristaps Averjanovs

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.