Komitejas sastāvs:

  • komitejas loceklis Kristaps Averjanovs
  • komitejas loceklis Viktors Jasiņavičs
  • komitejas loceklis Maigurs Krievāns
  • komitejas loceklis Vitolds Kveders
  • komitejas loceklis Ilvars Ķīsis
  • komitejas loceklis Jāzeps Mačuks
  • komitejas locekle Dace Stalidzāne

 

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.