Komitejas sastāvs:

  • komitejas priekšsēdētājs Maigurs Krievāns
  • komitejas loceklis Kristaps Averjanovs
  • komitejas loceklis Guntars Cepurītis
  • komitejas loceklis Viktors Jasiņavičs
  • komitejas loceklis Ilvars Ķīsis
  • komitejas loceklis Vitolds Kveders
  • komitejas loceklis Dainis Millers

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.

Komitejas kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī katra mēneša iepriekšpēdējā ceturtdienā plkst. 14.00 Nepieciešamības gadījumā komitejas priekšsēdētājs var mainīt noteikto sēdes norises laiku.