Komitejas sastāvs:

komitejas priekšsēdētājs

Stefans Rāzna,

komitejas locekļi:

Artis Simanovičs

 

Maigurs Krievāns

 

Guntars Cepurītis

 

Jānis Krievāns

 

Viktors Jasiņavičs

 

Kristaps Averjanovs

 

Andis Ķīsis

 

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.