Komitejas sastāvs:

  • komitejas priekšsēdētājs Stefans Rāzna
  • komitejas loceklis Kristaps Averjanovs
  • komitejas loceklis Guntars Cepurītis
  • komitejas loceklis Viktors Jasiņavičs
  • komitejas loceklis Jānis Krievāns
  • komitejas loceklis Maigurs Krievāns
  • komitejas loceklis Andis Ķīsis
  • komitejas loceklis Artis Simanovičs

 

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.