Komitejas sastāvs:

  • komitejas priekšsēdētājs Stefans Rāzna
  • komitejas loceklis Artūrs Bogdanovičs
  • komitejas loceklis Viktors Jasiņavičs
  • komitejas loceklis Ilvars Ķīsis
  • komitejas loceklis Jānis Krievāns
  • komitejas loceklis Maigurs Krievāns
  • komitejas loceklis Vitolds Kveders
  • komitejas locekle Inese Ziediņa

 

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.

 

Komitejas kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī katra mēneša pēdējā pirmdienā plkst. 14.00 Nepieciešamības gadījumā komitejas priekšsēdētājs var mainīt noteikto sēdes norises laiku.