Komitejas sastāvs:

  • komitejas priekšsēdētāja Inese Vuškāne
  • komitejas loceklis Kristaps Averjanovs
  • komitejas loceklis Artūrs Bogdanovičs
  • komitejas loceklis Andis Ķīsis
  • komitejas loceklis Pēteris Makaveckis
  • komitejas loceklis Dainis Millers
  • komitejas loceklis Imants Rubļevskis

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.

Komitejas kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī katra mēneša iepriekšpēdējā ceturtdienā plkst. 14.00 Nepieciešamības gadījumā komitejas priekšsēdētājs var mainīt noteikto sēdes norises laiku.