Komitejas sastāvs:

  • komitejas loceklis Artūrs Bogdanovičs
  • komitejas loceklis Irēna Kūliņa
  • komitejas loceklis Andis Ķīsis
  • komitejas loceklis Jāzeps Mačuks
  • komitejas loceklis Dainis Millers
  • komitejas loceklis Artis Simanovičs
  • komitejas locekle Dace Stalidzāne

 

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.