Komitejas sastāvs:

 

   

komitejas locekļi:

 Artis Simanovičs

 

 Dainis Millers

 

.Dace Stalidzāne

 

.Artūrs Bogdanovičs

 

.Andis Ķīsis

 

 Irēna Kūliņa

 

 Jāzeps Mačuks

Komitejas darbības mērķi, funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas tās nolikumā.