Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 

Iepirkumi 2017

 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782

 

Paziņojuma datums

Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līgums

Lēmuma pieņemšanas datums:

17.03.2017. Tirgus izpēte Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes pilsētas Strēlnieku ielai 0,56 km un stāvlaukuma izbūvei, kadastra apz. 44070030053.
22.03.2017.,
plkst. 11.00
   
06.03.2017. BVPV2017/1 Pārtikas produktu piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālas vidusskolas vajadzībām 17.03.2017., plkst.12.00  Līgums
20.03.2017
27.02.2017. INP 2017/8/ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku ielas 0,28 pārbūveiūvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku ielas 0,28 pārbūvei 10.03.2017., plkst.11:00    
17.02.2017. INP 2017/7 Transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana

28.02.2017., plkst.11:00

  07.03.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
16.02.2017.

INP 2017/6

Psihologa pakalpojumi 27.02.2017., plkst.11:00  Līgums 07.03.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
16.02.2017. INP 2017/5/ERAF

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – ēkas Brīvības ielā 6, Ilūkstē, un tās piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūvei

24.02.2017. skaidrojums Nr.1

27.02.2017., plkst.11:00  

15.03.2017. 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.02.2017. IV 2017/1 Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes novada Ilūkstes 1. vidusskolai.
20.02.2017.,
plkst. 13 :00
 

 24.02.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

01.02.2017. INP 2017/4/ELFLA

Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve

21.02.2017. skaidrojums Nr.1
27.02.2017.,
plkst. 11.00
   
19.01.2017. INP 2017/3/ERAF

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – ēkas Brīvības ielā 6, Ilūkstē, un tās piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūvei

30.01.2017., plkst.11:00    
16.01.2017. INP 2017/2

Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrāde

24.01.2017. skaidrojums Nr.1
27.01.2017., plkst.11:00 Līgums
09.02.2017
10.01.2017. INP 2017/1 Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana
06.02.2017.,
plkst. 11:00
21.02.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
 04.01.2017.  Sporta skola 2017/1  Sporta inventārs baseinam, piegāde
16.01.2017.,
plkst.11:00
   

        

 Аtpakaļ pie saraksta
2016 2015  2014  2013  2012 2011