Ilūkstes novada pašvaldības

SIA „VESELĪBAS CENTRS „ILŪKSTE”” 

 

Iepirkumi 2017

Paziņojuma datums

Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums:

19.06.2017. sia vci2017/2 Malkas iegāde 2017./2018.g. SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām
03.07.2015.,
plkst. 11:00
   04.07.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu
22.05.2017. SIA VCI2017/3 Pārtikas produktu piegāde SIA “Veselības centrs “Ilūkste” vajadzībām
14.06.2017.,
plkst. 11:00
   22.06.2017., Paziņojums par pieņemto lēmumu
26.04.2017. Tirgus izpēte  

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Veselības centra "Ilūkste" jaunajam korpusam Raiņa ielā 35, Ilūkstē, kadastra apz.4407 00l 0184 006, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projekta “Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra "Ilūkste" jaunajā korpusā” ietvaros

 Ēkas energosertifikāts

03.05.2017.,
plkst. 11.00
   
02.02.2017. sia vci2017/1
13.02.2017.,
plkst. 11.00
 Līgums  

 

         Iepirkumi