Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas

un tās struktūrvienību pasākumi

2017. gada DECEMBRA mēnesī

Pasākumi

N.p.k.

Datums

Nosaukums

Bibliotēka

 

1.

1.-30.12

Datorapmācības iesācējiem( individuāli)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

8.13-31.01.2018

Izstāde “Pretējās pusēs : Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā “Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

3.

1.-29.12

Radošā darbnīca     „ Balti nāca Ziemassvētki ” / radošā darbnīca kur kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem gatavosim Ziemassvētku dekorus

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

4.

1.-29.12

Meistardarbnīca:

Ziemassvētku dekoru gatavošana - radošā meistardarbnīca kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem

 

Bebrenes pagasta bibliotēka

5.

1.-29.12

Pasākumi:

Labākais un čaklākais lasītājs

 

Bebrenes pagasta bibliotēka

6.

7.12

„Atnes savu grāmatiņu palasīsim pasaciņu!”, gada labāko lasītāju sumināšana, pasākums

Pašulienas bibliotēka

7.

28.12

„Jaungada ballīte” pasākums bērniem, masku balle, atrakcijas, spēles, našķošanās.

Pašulienas bibliotēka

8.

16.12

Ziemassvētku radošās darbnīcas

Dvietes pagasta bibliotēka

Izstādes

1.

1.12

Latviešu literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, LR prezidentei (1999-2007) Vairai Vīķei-Freibergai-80 (1937).Prezidente, ar kuru var lepoties katra lielvalsts.” Ž.Širaks

Subates pilsētas bibliotēka

2.

4.12

“Latviešu rakstniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim Andrejam Upītim-140 (1877-1970)

Subates pilsētas bibliotēka

3.

15.12

“Latviešu rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai-120 (1897-1978). „Uzdrīkstēties ir skaisti.” Z. Mauriņa

Subates pilsētas bibliotēka

4.

1.12

Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts prezidentei (1999–2007)

Vairai Vīķei-Freibergai — 80(1937)

,,Neatkarīga un brīva Latvija ir mans sapnis"

Šēderes pagasta bibliotēka

5.

4.12

Rakstniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim

Andrejam Upītim — 140(1877–1970)

,,Rakstnieks ir rakstnieks vai nu visur un vienmēr, vai nekad"

Šēderes pagasta bibliotēka

6.

15.12

Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai — 120

(1897–1978),, Prieks ir izstarot un izdalīt"

Šēderes pagasta bibliotēka

7.

19.12

„Ziemassvētki sabraukuši” padomi kā gatavoties svētkiem

Šēderes pagasta bibliotēka

8.

1.12

Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts prezidentei (1999–2007) Vairai Vīķei-Freibergai — 80 (1937)

Eglaines pagasta bibliotēka

9.

15.12

„Gudrība, man liekas, ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt”/Z.Mauriņa/
Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai — 120 (1897–1978)

Eglaines pagasta bibliotēka

10.

15.12

„Svētki pašu rokām”, grāmatu un žurnālu izstāde, kas veltīta Ziemassvētkiem

Pašulienes bibliotēkas

11.

21.12

Krīt zvaigznes. Debesīs Ziemassvētki”, Ziemassvētku dzejoļu, pasaku izstāde

Pašulienes bibliotēkas

12.

9.12

Latviešu rakstniecei, publicistei Zentai Mauriņai – 120

Dvietes pagasta bibliotēka

13.

9.12

Dzismas „Vālodzīte” autoram Pēterim Jurciņam – 85

Dvietes pagasta bibliotēka

14.

15.12

Vācu rakstniekam Heinriham Bellam – 100

Dvietes pagasta bibliotēka

15.

15.12

Bērnu grāmatu autoram, krievu rakstniekam Eduardam Uspenskim – 80

Dvietes pagasta bibliotēka

16.

2.12

„Grāmata ir brīnišķīga spuldze, kas cilvēkam apspīd vistālāko un tumšāko ceļu mūža garajā gājienā.”
Rakstniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim Andrejam Upītim — 140

Pilskalnes pagasta bibliotēka

17.

12.12

„Mana dzīve ir bijusi bagāta”

Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai - 120

Pilskalnes pagasta bibliotēka

18.

18.12

“Rau, svētku eglīte tik koši,

Tik mīlīgi, tik gaiši spīd,

Un debešķīgais prieks un spožums,

Ikvienā sirdī lejup slīd.”(E.Veidenbaums)

Pilskalnes pagasta bibliotēka

19.

1.12

„ Balti nāca Ziemassvētki ”

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

20.

4.12

„ Vai Sūnu ciems? ” / Literatūras izstāde veltīta Andreja Upīša 140. dzimšanas dienai

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

21.

18.12

„ Laimīgu jauno 2018. gadu! „ / Literatūras izstāde, bibliotēkas lasītāju laimes vēlējumi

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

22.

4.12

“Manas spalvas darbs” rakstniekam , literatūrzinātniekam , kritiķim Andrejam Upītim-140

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

23.

4.12

Gada vistumšākā laikā visgaišākie svētki nāk.. /Advente, Ziemassvētki, Jaunais gads/

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

24.

15.12

“Manas saknes ir latviešu zemē “ rakstniecei , esejistei   Zentai Mauriņai -120

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

25.

17.12

“Man vienu mūžu taisnoties…” dzejniekam Pēterim Jurciņam -85

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

26.

22.12

“Mūsu zemīte, mūsu apdzīvotā ,kur mirklis un mūžība satiekas….” rakstniekam Aivaram Kalvem-80

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

27.

24.12

“Citādais Ziemeļnieks” dzejniekam Jānim Ziemeļniekam -120

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

28.

29.12

“Dulla barona Bundula autoram – Zeibotu Jēkabam- 150 “

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

29.

1.12

“ Grāmata ir brīnišķīga spuldze, kas cilvēkam apspīd vistālāko un tumšāko ceļu mūža garajā gājienā.” - rakstniekam, literatūrzinātniekam , kritiķim Andrejam Upītim – 140 ( 1877-1970)

Bebrenes pagasta bibliotēka

30.

11.12

“Lielākais mākslas darbs ir un paliek dzīvais cilvēks” - rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai – 120 ( 1897-1978)

Bebrenes pagasta bibliotēka

31.

15.12

“Mana dvēsele arvien dzīvo gaidās…” - rakstniekam Aivaram Kalvem – 80 (1937-1994)

Bebrenes pagasta bibliotēka

32.

15.12

Literatūras izstāde bērniem:

“Zvanu skaņas viļņo gaisā”

Dzeja par Ziemassvētkiem

Bebrenes pagasta bibliotēka

                  

Esiet laipni aicināti piedalīties visos pasākumos!