e prasmesIlūkstes novada centrālās bibliotēkas

un tās struktūrvienību pasākumi

2017. gada marta mēnesī

Pasākumi

N.p.k.

Datums

Nosaukums

Bibliotēka

 

1.

1.-31.03

Datorapmācības iesācējiem( individuāli)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

29.03. plkst.11.00

Portāla www.latvija.lv piedāvātās iespējas

/e-prasmju nedēļas ietvaros/

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

3.

30.03

plkst. 10.00

Par VID jaunumiem nodokļu atgriešanā

/e-prasmju nedēļas ietvaros/

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

4.

 

17.03

Radošā pasaku pēcpusdiena     „ Kukaini ragaini, tev grezni svārki” / 17. marts latviešu folklorā ir kukaiņu jeb kustoņu diena. Lasīsim pasakas, mācīsimies tautas dziesmas par kukaiņiem, zīmēsim, līmēsim

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

5.

18.03

Animācijas filmu pēcpusdiena „ Brīnumputns ” / Animācijas filmu režisorei Rozei Stiebrai - 75

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

6.

20.-23.03

Bibliotekārā stunda.                   „ “Elektroniskā kopkataloga un datubāzu izmantošana”/ Apmācības bibliotēkas lietotājiem E-prasmju nedēļas ietvaros

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

7.

11.03

Bērnu Žūrijas Lielie lasīšanas svētki Rīgā

Visas novada bibliotēkas

8.

27.03-1.04

E-prasmju nedēļas kampaņa

Subates pilsētas bibliotēka

9.

27.03

Jauno grāmatu informācijas diena -apskats

Subates pilsētas bibliotēka

10.

8.03

Radošās darbnīcas dalībnieku darbu izstāde „ Rokdarbu brīnumi” veltīta starptautiskai Sieviešu dienai

Šēderes pagasta bibliotēka

11.

20.03

Bibliotekārā stunda „Lasīšanas kultūra un Grāmatu uzbūve un Vārdnīcas, to veidi”

Eglaines pagasta bibliotēka

12.

martā

Bibliotekārā stunda:

Sērfošana pa Ilūkstes novada mājas lapu

Bebrenes pagasta bibliotēka

13.

8.03

Jauno bērnu grāmatu un periodikas apskats: Bērnu dārza   “Mazputniņš” grupiņas ciemošanās bibliotēkā. Jauno bērnu un periodikas grāmatu apskats

Bebrenes pagasta bibliotēka

14.

Visu mēnesi

Zīmējumu konkurss:

“Pasaku varonis no Bērnu žūrijas grāmatām 2016”

Bebrenes pagasta bibliotēka

15.

29.03

E-prasmes - ikvienam

Dvietes pagasta bibliotēka

16.

30.03

Digitālais piedzīvojums

Dvietes pagasta bibliotēka

17.

31.03

Mana digitālā vide: drošība un datu aizsardzība

Dvietes pagasta bibliotēka

18.

Visu mēnesi

Bibliotekārā stunda „Saudzēsim grāmatu!”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

Izstādes

1.

1.03

“Latviešu dzejniekam Arvīdam Skalbem-95 (1922-2002). „Kā varavīksni sevi veido,/ No vienas krāsas otrā ej/ Un nesavtīgi tūkstoš veidos/ Ik mirkli rādie pasaulei!”    

                                    A.Skalbe

Subates pilsētas bibliotēka

2.

3.03

“Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim-145 (1872-1945).

Subates pilsētas bibliotēka

3.

15.03

“Latviešu dzejniekam   Mārim Melgalvam-60 (1957-2005). „Viena alga, kas tev priekšā,-/ Draugu pulks vai zvēru bars./ Galvenais, lai tevī pašā/ Uzplaukst sapumpurojies zars.” M. Melgalvs

Subates pilsētas bibliotēka

4.

3.03

Gleznotājam, mākslas pedagogam

Vilhelmam Purvītim — 145

(1872–1945) „ Gleznas cauri gadsimtiem...”

Šēderes pagasta bibliotēka

5.

6.03

Kolumbiešu rakstniekam

Gabrielam Garsijam Markesam — 90

(1927–2014) "Dzīvot, lai izstāstītu"

Šēderes pagasta bibliotēka

6.

13.03

Karikatūristam Ērikam Ošam — 90

(1927)   „Pasmejies par sevi pats

Šēderes pagasta bibliotēka

7.

25.03

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

„Mūžam nedzīstoša sāpe mūsu tautas dvēselē”

Šēderes pagasta bibliotēka

8.

24.03

Rakstniekam Jānim Plotniekam — 85

(1932–2003)„Zied pienenes pirms salnas

Šēderes pagasta bibliotēka

9.

8.03

Literatūrzinātniecei, valodniecei, publicistei, rakstniecei, politiķei, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesorei un 12. Saeimas deputātei Janīnai Kursītei — 65

(1952)

Eglaines pagasta bibliotēka

10.

27.03

„Visa pasaule ir teātris, kur cilvēki ir aktieri….” /Šekspīrs/ Izstāde veltīta Starptautiskā teātra dienai

Eglaines pagasta bibliotēka

11.

25.03

Izstāde veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai „Lai pieminam šo mūsu melno dienu un nekad neaizmirstam to!”

Eglaines pagasta bibliotēka

12.

2.03

Un reizēm pietiek viena vārda” - literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei – 65 ( 1952)

Bebrenes pagasta bibliotēka

13.

25.03

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Bebrenes pagasta bibliotēka

14.

3.03

“Gleznotājam Vilhelmam Purvītim- 145”

Pašulienes bibliotēkas

15.

17.03

“Gleznotājai Aleksandrai Beļcovai -125”

Pašulienes bibliotēkas

15.

24.03

Britu komponistam, dziedātājam, pianistam Eltonam Džonam – 70.

Visas darba dienas garumā tiek atskaņota mūzika.

Pašulienes bibliotēkas

17.

3.03

Grafiķei, bērnu grāmatu ilustratorei Ilonai Ceipei - 80

Dvietes pagasta bibliotēka

18.

8.03

„Es esmu tik mērens, varbūt arī lēns

(Nāk katrs ar savu mūžu),

Es esmu Rīgas nomaļu zēns,

Un tāds līdz galam es būšu”

Latviešu dzejniekam Imantam Lasmanim – 80

Dvietes pagasta bibliotēka

19..

22.03

„Atkal, atkal debesis pušu

Atkal ielāpi jāuzliek tām...”

27. marts – Starptautiskā teātra diena

Dvietes pagasta bibliotēka

20.

Visu mēnesi

„Jaunieguvumi bibliotēkā”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

21.

2.03

“Latvijas saule,

Tev debesīs augsta gaita,

Birztalā dzeguze

Mūžu pa balsienam skaita.”

Dzejniekam Arvīdam Skalbem – 95

Pilskalnes pagasta bibliotēka

22.

9.03

„Nu es zinu, kur tam visam sākums”

Dzejniekam Imantam Lasmanim — 80

Pilskalnes pagasta bibliotēka

23.

21.03

‘’Latviešu tautas sāpju ceļi’’ Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Pilskalnes pagasta bibliotēka

24.

Visu mēnesi

Izstāžu cikls „ Gadalaiku grāmata - Pavasaris

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

25.

03.03

“Latvijas daba Purvīša acīm ” / Veltīta izcilajam latviešu gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim 145. dzimšanas dienā

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

26.

24.03

„ Viss par teātri ” / 27. marts – Starptautiskā teātra diena

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

27.

3.03

”Gleznotājam , mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim -145 ”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

28.

6.03

“Dzīve ir tas, kas palicis tavā atmiņā..” kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsijam Markesam-90

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

29.

8.03

“Vādene, skan kā dzimtene “ literatūrzinātniecei Janīnai Kusītei-65

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

30.

18.03

“Amerikāņu rakstniekam Džonam Apdaikam -85”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

31.

24.03

“Deg ziemeļu zvaigzne…” rakstniekam Jānim Plaudim-85

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

32.

25.03

“Sāpe-kuras vārds ir Sibīrija” 25.marts –komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

                   Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.