Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas

un tās struktūrvienību pasākumi

2017. gada oktobra mēnesī

Pasākumi

N.p.k.

Datums

Nosaukums

Bibliotēka

1.

3.-31.10

Datorapmācības iesācējiem( individuāli)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

12.10

plkst. 13.00

“No Ilūkstes aptieku vēstures… “ uz pasākumu aicināti aptieku darbinieki un visi interesenti

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

3.

Mēneša laikā

Bibliotekārā stunda:

“Enciklopēdijas un rokasgrāmatas – tavi palīgi zināšanu pasaulē “

Bebrenes pagasta bibliotēka

4.

Mēneša laikā

Konkurss:

Ar grāmatu nekad nav garlaicīgi”

Bebrenes pagasta bibliotēka

5.

25.10

Rokdarbu darbnīcas pirmās sezonas tikšanās

Šēderes pagasta bibliotēka

6.

9.10

Bibliotekārā stunda „Vai pazīsti savu bibliotēku?”

Eglaines pagasta bibliotēka

7.

31.10

plkst.17.00

Helovīndienas”, pasākums bērniem, masku balle.

Pašulienas bibliotēka

8.

Mēneša laikā

Mans laiks bibliotēkā”- bibliotekārā stunda

Pilskalnes pagasta bibliotēka

9.

31.10

Skaļās lasīšanas sacensība -vietējais konkurss 5.-6 klašu skolēniem

Subates pilsētas bibliotēka, Subates pamatskola

Izstādes

1.

3.10

“Latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam-150 (1867-1892). „Tauta, tauta, gaišā tauta,/ Slavas lauriem vaiņagota tu!/Brīvības no augšienes tev ļauta,/ Centies izlietot šo brīvību!” E.Veidenbaums

Subates pilsētas bibliotēka

2.

22.10

“Latviešu rakstniekam Albertam Caunem-100 (1917-2011).”

Subates pilsētas bibliotēka

3.

30.10

“Latviešu rakstniecei Lūcijai Ķuzānei-90 (1927).”

Subates pilsētas bibliotēka

4.

18.10

Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam — 130

(1887–1958)

„Viss sākās tā kā pasakā….”

Šēderes pagasta bibliotēka

5.

4.10

Starptautiskai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta izstāde:

„Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinājām”

Eglaines pagasta bibliotēka

6.

16.10

Vācu rakstniekam, Nobela prēmijas laureātam Ginteram Grasam — 90

(1927–2015)

Eglaines pagasta bibliotēka

7.

6.10

Dzejas grāmatu izstāde

Pašulienes bibliotēkas

8.

21.10

„Mēs dzīvojam uz vienas Zemes”, grāmatu izstāde par dzīvniekiem

Pašulienes bibliotēkas

9.

7.10

„Smelies idejas rudens vakariem”

Dvietes pagasta bibliotēka

10.

25.10

Zviedru rakstniekam Akselam Munte – 160

Dvietes pagasta bibliotēka

11.

10.10

„Adiet meitas , garas zeķes”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

12.

24.10

Mazā sirmā kumeliņā

jāj pa ceļu pasaciņa”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

13.

27.10

„Jaunās grāmatas”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

14.

Visu mēnesi

„ Bērnu/Jauniešu / Vecāku   žūrija 2017 ” aktivitātes

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

15.

Visu mēnesi

„ Gadalaiku grāmata - Rudens ”

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

16.

03.10

„ Kā gulbji balti padebeši iet… ” / Literatūras izstāde veltīta Eduarda Veidenbauma 150. jubilejai

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

17.

04.10

„ Mūsu draugi - dzīvnieki ” / 4. oktobris Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Literatūras izstādē bērniem, viss par mīļdzīvniekiem

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

18.

18.10

„ Tuntuļu Jurītis un citi ” / Literatūras izstāde veltīta grafiķa, ilustratora, dzejnieka Alberta Kronenberga 130. dzimšanas dieni

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

19.

30.10

„ No kurienes nākam ” / Literatūras izstāde veltīta mūsu novadniecei, rakstniecei Lūcijai Ķuzānei 90. dzimšanas dienā

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

20.

3.10

”..reiz zaļoja jaunība, cerības, prieks…..” dzejniekam Eduardam Veidenbaumam-150

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

21.

1.10

”Arvien vēl viņš… “vācu rakstniekam Ginteram Grasam-90

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

22.

6.10

”Es nevaimanāju , bet daru..” rakstniecei , Triju zvaigžņu ordeņa kavalierei Lūcijai Ķuzānei-90

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

23.

1.10

„Čaklajām rokdarbniecēm „

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

24.

02.10.

“Ko tu zini par savu pagastu…”

Bebrenes pagasta bibliotēka

25.

 

03.10.

“Ja kāds grib pasaulei ko atstāt, tad lai atstāj savus darbus…” -
dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150 ( 1867-1892)

Bebrenes pagasta bibliotēka

26.

 

05.10.

“Ojāra Feldberga akmens stāsti”- tēlniekam Ojāram Feldbergam -70 (1947)

Bebrenes pagasta bibliotēka

27.

 

25.10.

“Es nevaimanāju, bet daru “- rakstniecei Lūcijai Ķuzānei – 90 (1927)

Bebrenes pagasta bibliotēka

28.

 

 

16.10.

Ir laimīgie , kas sevi atrod, un darbu, kuru mīl un prot… “grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 130 (1887-1958)

Bebrenes pagasta bibliotēka

                    Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.