Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas

un tās struktūrvienību pasākumi

2017. gada Augusta mēnesī

Pasākumi

N.p.k.

Datums

Nosaukums

Bibliotēka

1.

1.-31.08

Datorapmācības iesācējiem( individuāli)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

Visu mēnesi

Bibliotekārā stunda „Grāmata kā atvērta pasaule”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

3.

30.08

„Zīmē jautri” noslēdzošais pasākums bērniem ar apbalvošanu, izstādes atklāšanu

Pašulienes bibliotēkas

4.

Visu mēnesi

Jauno grāmatu informācijas diena

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

5.

Visu mēnesi

Grāmatu apskats, pārrunas

„ Bērnu/Jauniešu / Vecāku     žūrija 2017 ” / Nāc un piedalies!

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

6.

Mēneša laikā

‘’Jauna sezona’’:

‘’Bērnu/Jauniešu žūrijas 2017’’ atklāšana. Pārrunas ar topošajiem ekspertiem, pieteikšanās.

Bebrenes pagasta bibliotēka

Izstādes

1.

9.08

“Latviešu rakstniekam Augustam Deglavam-155 (1862-1922)

Subates pilsētas bibliotēka

2.

11.08

“Angļu rakstniecei Enidai Blaitonai-120 (1897-1968)

Subates pilsētas bibliotēka

3.

25.08

“ Latviešu rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam-140 (1877-1962). „Kā sniegi kalnu galotnēs/ Lai mūžam balti būtu mēs.” J. Jaunsudrabiņš

Subates pilsētas bibliotēka

4.

09.08.

Rakstniekam Augustam Deglavam — 155

(1862–1922) ,,Rīga, mana Rīga!”

Šēderes pagasta bibliotēka

5.

11.08.

Angļu rakstniecei Enidai Blaitonai — 120

(1897–1968)„Piedzīvojumi un noslēpumi”

Šēderes pagasta bibliotēka

6.

15.08.

“Dzeja neklausa pavēlēm “

Šēderes pagasta bibliotēka

7.

23.08.

Baltijas ceļa gadadiena

Šēderes pagasta bibliotēka

8.

24.08.

Brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju — 65

(1947)  „Balzāms dvēselei”

Šēderes pagasta bibliotēka

9.

25.08.

Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam— 140

(1877–1962) „Divu mūzu kalps”

Šēderes pagasta bibliotēka

10.

09.08.

Rakstniekam un romāna „Zeltenīte” autoram Augustam Deglavam — 155 (1862–1922)

Eglaines pagasta bibliotēka

11.

11.08.

Angļu rakstniecei un bērnu, jauniešu piedzīvojumu grāmatu autorei, kā arī grāmatas „Slavenais pīlēns Tims” autorei Enidai Blaitonai — 120

(1897–1968)

Eglaines pagasta bibliotēka

12.

23.08.

Izstāde veltīta

Staļinisma un nacisma upuru atceres dienai

Eglaines pagasta bibliotēka

13.

25.08.

Rakstniekam un romāna „Aija” autoram Jānim Jaunsudrabiņam — 140 (1877–1962)

Eglaines pagasta bibliotēka

14.

01.08.

„Enciklopēdiju pasaulē”, enciklopēdiju izstāde

Pašulienes bibliotēkas

15.

20.08.

Poļu rakstniekam Boļeslavam Prusam -170. ”Nāc, pastāstīšu tev, kā devos pārgājienā uz Sīriju”  

Pašulienes bibliotēkas

16.

2.08

„Ko liksim burciņās?”

Dvietes pagasta bibliotēka

17.

18. 08

Brazīliešu rakstniekam, romāna „Alķīmiķis” autoram Paulu Koelju – 70

Dvietes pagasta bibliotēka

18.

19. 08

Romānu „Aija”, „Baltā grāmata” autoram, latviešu rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 140

Dvietes pagasta bibliotēka

19.

26. 08

„Bezgala skaisti dabas skati…

Bet mīļi man ir šepat,

Kad Gaujā saule skalo zelta matus,

Kad tālums rudeņos kā dzeltens rudzu stats.”

Latviešu rakstniecei, dzejniecei Lijai Brīdakai – 85

Dvietes pagasta bibliotēka

20.

19.08

„Soļi atmiņu pagalmā”

Rakstniekam J.Jaunsudrabiņam -140

Pilskalnes pagasta bibliotēka

21.

11.08

„ Neparastā piedzīvojumu pasaule „ / angļu rakstniecei Enidai Blaitonai - 120

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

22.

24.08

„ Pasaules dvēseli baro cilvēka laime…” / Brazīliešu rakstniekam Paulam Koelju - 65

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

23.

25.08

„ Saulesbaltas bērnudienas ” / Rakstniekam novadniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 140

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

24.

25.08

” Sveika skola! ” / Literatūras izstāde par skolu

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

25.

2.08

“Es visu sevi esmu ielikusi un atdevusi savos darbos…” literatūrzinātniecei , rakstniecei ,Triju zvaigžņu ordeņa kavalierei Saulcerītei Viesei-85

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

26.

9.08

” Rakstniekam Augustam Deglavam- romāna “Rīga“ autoram -115”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

27.

14.08

”Ja jūs nedomāsiet par nākotni, jums tās nebūs…” angļu rakstniekam Džonam Golsvertijam-150

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

28.

10.08

“Poļu rakstniekam Boļeslavam Prusam – 170”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

29.

24.08

I“Savām grāmatām es atdodu labāko, kas man ir, un tās ir labākas par mani…” brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju - 65

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

30.

25.08

Izstāde „Kad zelta vējš pa ziediem iet..” rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam -140

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

31.

01.08.

“Cilvēka mūžība ir gaismā, ko viņš izstarojis pasaulei”  

Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei – 85 ( 1932-2004)

Bebrenes pagasta bibliotēka

32.

02.08.

“… un visu laiku man par dzīvi dzeja liecas”

dzejniekam, publicistam Arvīdam Plaudim – 75 ( 1942)

Bebrenes pagasta bibliotēka

33.

07.08.

“Dzīve ir cīņa, un, kas no šīs cīņas nebaidās, tam viņa atnes svētību.” - rakstniekam Augustam Deglavam – 155 ( 1862-1922)

Bebrenes pagasta bibliotēka

34.

21.08.

“Dzīve ir kā kalns ar vairākām ielejām, kurā mums jāuzkāpj un jānonāk atkal lejā” –rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 140 ( 1877-1962)

Bebrenes pagasta bibliotēka

35.

07.08.

“Piedzīvojumu pasaule”

Angļu rakstniecei Enidai Blaitonai – 120 ( 1897-1968)

Bebrenes pagasta bibliotēka

36

14.08.

“Ražas gaidīšanas svētki”

Bebrenes pagasta bibliotēka

                

                    Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.