BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 Ilūkstes novada Bebrenes pagastā

2016.gada novembris

Skatīt šeit

Profesionālās vidējās izglītības programmas (Veterinārmedicīna, kods 3364001 kvalifikācija – Veterinārārsta asistents un profesionālās vidējās izglītības programmas Veterinārmedicīna, kods 35b64001 kvalifikācija - Veterinārārsta asistents) pašnovērtējums.