Ilūkstes 1. vidusskola

ilukstes_1_vidusskola

Adrese: Raiņa ielā 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālrunis: 65462189, fakss: 65462184

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Direktore: Velta Šterna

 Skolas pašvērtējumu skatīt šeit

Skolas vēsture
 • 1925.g.06. – 1926.10. – uzcelta skolas ēka.
 • 1927.g.23.01. – jaunā pamatskolas nama iesvētīšana, piedalās izglītības ministrs Jānis Rainis.
 • 1932.g. – Ilūkstes pamatskola kļūst par valsts ģimnāziju.
 • 1995.g. – skolai uzbūvēta piebūve.
 • 1996.g. – sākumskola sāk darbu atsevišķā telpā, kura 1938.gadā uzcelta kā skolas internāts.
 • 1996.g.09. – skolas ēka uzņemta Eiropas skolas mantojumā.
 • Skolā strādājuši 11 direktori, no 1961.gada līdz 1998.gadam skolas direktore bija Emīlija Gricāne.
Skola šodien
 • No 1998.g. skolas direktore ir Velta Šterna.
 • Skolā strādā 38 skolotāji: 10 maģistri, 1 maģistrants.
 • 10 skolotāji ir  Ilūkstes novada mācību priekšmetu MA vadītāji.
 • Skolotāja B.Ondzule ir mācību grāmatas līdzautore.
 • Skolā strādā psihologs, medmāsa, logopēds.
 • Skolā ir 27 mācību kabineti, dabaszinību cikla mācību priekšmetu kabineti iekārtoti atbilstoši mūsdienu prasībām. Skolā ir datorkabinets, bibliotēka, lasītava, internāts.
 • Novada olimpiādēs skolēni ik gadu gūst godalgotas vietas.
 • Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde un skolēnu zinātniskā biedrība.
Tas ir interesanti…
 • 50% skolēnu piedalās pašdarbībā.
 • Augstākajās mācību iestādēs iestājas vidēji 85% absolventu.
 • 49% skolotāji ir Ilūkstes 1.vidusskolas absolventi.
 • Ilūkstes 1.vidusskola ir vienīgā darbavieta 51% skolotāju.
 • No 2005./06.māc.g. skolā iedibināta tradīcija pasniegt “Gada balvu” dažādās nominācijās.
 • Skolā darbojas e-klase, kas dod iespēju informēt vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem.
Izglītības programmas
 • Vispārējās pamatizglītības izglītības programma.   
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
Ārpusstundu nodarbības skolā
 • tautas deju kolektīvs “Ance”;
 • kori;
 • koriģējošā vingrošana;
 • sporta pulciņi u.c.

Skolas tradīcijas

Zinību diena

„Zem rudens zeltītiem zariem

Ceļš iesākas brīnumu gaitās!”

/L. Veczemnieks/

1.septembra sirsnīgais pasākums notiek skolas pagalmā, kur pulcējas visi 1.-12. klašu skolēni, viņu viņu vecāki un skolotāji. Vislielākais saviļņojums, protams, ir 1.klašu skolēniem, jo viņi pirmoreiz atnākuši uz skolu un viss viņiem ir jauns un nezināms. Jauni klasesbiedri, jauni skolotāji…. Savukārt 12.klašu skolēniem viss ir tik pierasts un pazīstams: vecie draugi, zināmi pedagogi. Taču gan lielajiem, gan mazajiem skolas zvans iezvana jauna mācību gada sākumu. Un jauns mācību gads nozīmē ne tikai jaunas zināšanas, bet arī jaunus iespaidus, jaunas tikšanās, jaunus sasniegumus un dažādus pārsteigumus.

IMG_7777

10. klašu skolēnu iesvētīšana jeb uzņemšana vidusskolas pulkā

„Tas ir mans ceļš, ko eju tā mana rūpe, kas būs”

/V. Ļūdēns./

10. klašu skolēnu iesvētīšanas pasākums parasti tiek organizēts septembra beigās. Pasākuma scenārija autori ir 11.klašu skolēni, kuri izdomā dažādus pārbaudījumus (parasti jau atceroties, kā pašiem gājis iepriekšējā gadā)--, sākot ar šķēršļu pārvarēšanu, krāsošanu, baidīšanu un beidzot ar zvēresta došanu. Pārējo klašu skolēni gādā apsveikumus un suminājumus un priecājas par smērējumiem. “Desmito” uzņemšana vidusskolēnu pulkā ir viens no skolēnu iemīļotākajiem pasākumiem.

IMG_8002

 

Skolotāju diena

„Bet šodien lielu paldies sakām mēs

Par visu labo, kas mums līdzi dosies

Ja gaišums iesēts mūsu dvēselēs,

Tas arī Jūsu acīs atstarosies.''

/M.Bārbale/

Katru gadu  mūsu skolā tradicionāli tiek svinēta Skolotāju diena. Skolotāju vietā šajā dienā iejūtas 12. klašu audzēkņi, viņi vada mācību stundas 1.-11. klašu skolēniem. Savukārt pedagogu kolektīvam ik gadu tiek gādāts pārsteigums: vai nu skolēni pārbauda skolotāju zināšanas un prasmes, organizējot "mācību stundas" un apsveikumu pedagogiem, vai arī uzdāvina ekskursiju uz tuvāku vai tālāku apkārtni. Pēdējo gadu laikā skolotāji ir bijuši ekskursijā pie Latgales keramiķiem un jūsmojuši par Rēzeknes skaistumu, pusdienojuši Aglonas bazilikā, iepazinuši Preiļu pilsētu un sēļu sētu Aknīstē.

IMG_5675 

18. novembra svinības

„Dziļa mana tēvzeme

visa mūža garumā”

/K. Skujenieks/

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības ir viena no mūsu skolas tradīcijām. Šajā dienā tiek organizēts koncerts, kurā uzstājas skolas pašdarbības kolektīvi: “Ances” dejotāji, 1.-4. un 5.-9. klašu kori u.c. 18. novembris ir svētki, kuros ikviens var pārdomāt savu attieksmi pret valsti, novadu, pilsētu un apzināties piederību tai vietai, kurā dzīvojam.

IMG_1960

  

Ziemassvētku pasākumi

„Eņģeļi aiz loga svētvakaru spēlē”

/Kornēlija Apškrūma/

             Ziemassvētkus gaidot, skolā rit liela rosība: tiek rotāti kabineti un gaiteņi, darinātas kompozīcijas, veidota zīmējumu izstāde. Skolā notiek koncerts, kurā uzstājas skolas pašdarbības kolektīvi. Klasēs notiek arī dažādi Ziemassvētku pasākumi.  

IMG_8509

IMG_8403

 

Valentīndienas balle

„Tad apstājās laiks,

Un tā bija mīlestība.”

/I. Ziedonis/

Salīdzinot ar pārējām skolas tradīcijām, Valentīna diena tiek svinēta tikai pēdējos gadus, taču šis pasākums ļoti patīk un atrodas skolēnu iemīļoto pasākumu “augšgalā”. Jau nedēļu pirms Valentīna dienas skolā tiek rakstītas mīlestības vēstules un apsveikumi. Pasākuma laikā tiek dalīts Amora pasts. Kas tik konkursa laikā nav jādara! Jāatzīstas mīlestībā, jāzīmē sirdis, jāzina mīļvārdiņi un jādemonstrē dejotprasme. Un pats galvenais – jābūt mīļiem pret visiem!

IMG_8814

 

Žetonu vakars

„Katram no mums kaut kur ir

Apsolītā zeme”

/Vitāls Oga/

Žetonu vakars notiek februāra beigās vai marta pirmajā nedēļā. Šim pasākumam 12.klašu skolēni iestudē kādu lugu. Iecienītas ir R.Blaumaņa komēdijas, taču skolēni ir arī izsekojuši krietnā Šveika gaitām un pat iestudējuši pašsacerētu lugu par savām veiksmēm un neveiksmēm. Pēc lugas noskatīšanās 12.klašu skolēnu vecāki, radi un draugi, pārējie vidusskolēni un mūsu skolā gaidītākie ciemiņi – iepriekšējo gadu absolventi – ir liecinieki skolas žetona pasniegšanas brīdim. Skolas žetons  ir skolēnu piederības zīme savai skolai. Svinīgajā pasākumā 12.klašu audzēkņi pateicas gan vecākiem, gan skolotājiem un saņem apsveikumus un veiksmes vēlējumus eksāmenos un turpmāko studiju gaitu izvēlē.

IMG_6761

 

Koncerts vecvecākiem

„Kā dzijas kamol’ mūžs

ir saritināts.”

Tradicionāli tiek organizēts 2. semestrī. 1.-4. klašu skolēni gatavo ielūgumus saviem mīļajiem vecvecākiem un ļoti gaida tos ierodamies skolā, lai rādītu savu dziedāt un dejotprasmi. Koncertā skan sirsnīgi vēlējumi vecmammām un vectēviem. Neviena auditorija nav tik uzmanīgi klausītāji kā vecvecāki, tāpēc vecmāmiņas un vectētiņi skolā vienmēr ir mīļi gaidīti.

 

Zinātniski- pētniecisko darbu konferences

“Veni! Vidi! Vici!”

“Meklē un atrodi, pēti un uzzini, atnāc un uzvari!”- zinātniski pētniecisko darbu moto Ilūkstes 1.vidusskolā.

Zinātniski pētnieciskos darbus skolēni raksta no 1998.gada: katrs 10.-12. klašu skolēns raksta vismaz 1 zinātniski pētniecisko darbu 3 gadu laikā (parasti 11.klasē); 1.- 9. klašu skolēni - pēc brīvprātības principa.

Savus darbus skolēni prezentē zinātniski pētnieciskajā konferencē.

Katru gadu tiek izdots Skolēnu Zinātniskās Biedrības biļetens “Pūces Aste”.

IMG_8889

 

Pēdējais zvans

„Satraukti putni ar

satrauktiem spārniem

Rītdienas vārtos saulstarus

cilā.”

/M.Bārbale/

Ja ir jauks un saulains laiks, lielā skolas saime maija beigās pulcējas skolas pagalmā, lai ieskandinātu pēdējo mācību stundu 12. klašu skolēniem un atskatītos uz paveikto. Šajā pasākumā absolventus sveic skolas direktore Velta Šterna , Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs, skolēnu pašpārvaldes pārstāvji, 1. un 11. klašu audzēkņi, kā arī skolas pašdarbnieki.

IMG_4152

 

Mācību gada noslēguma pasākums

„Ir divas laimes. Viena – būt pašam laimīgam.

Otra – padarīt laimīgus citus”

/J.Tuvins/

Mācību gadu skola tradicionāli noslēdz ar skaistu pasākumu, kurā tiek sumināti skolēni, kuriem ir teicamas sekmes, kuri veiksmīgi startējuši olimpiādēs un aktīvi piedalījušies skolas ārpusstundu dzīvē un skolas pašpārvaldē, bet visgaidītākā ir „Gada balva”. To pasniedz dažādās nominācijās skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

IMG_7377

IMG_7428

Izlaidums

"Vēl jau matos trīc bērnības puķe,

Vēl jau kājas jūt bērnības mālu.

Tāpēc bērnības rītausmās paskaties,

Pirms tu iesāc braucienu tālu. "

/M.Bārbale/

Ak, šis viens no skaistākajiem mirkļiem cilvēka dzīvē... Skolas izlaidums. Šķiet, ka visi ceļi vaļā un pasaule sauc un aicina. Un baltas kleitas, un jāņuzāles, kas reibinoši smaržo... Pirmais valsis. Skolotāji, skolasbiedri un mīļie vecāki. Un atziņa, ka skola mums nozīmē daudz vairāk, nekā mēs kādreiz domājām.

img002