Klašu vizītkartes


 

1. klase

1_IMG_3574

    Moto: Visu daru es ar prieku!

 

2.&3.klase

2_3_IMG_3542

           Moto: Ja kaut ko dari, tad dari labi.


 

4. klase

4_IMG_3503

         Moto: Mazs cinītis gāž lielu vezumu.

           Arī mēs drīz būsim lieli!


 

5. klase

5_IMG_3476

Moto: Ikvienam ir roka jāpieliek,

           Lai lielais darbs uz priekšu tiek!

                                                       Rainis


 

6. klase

6_IMG_3495

Moto: Neviens sapnis nekad nav par lielu, neviens sapņotājs nekad nav par mazu.


 

7. klase

7_IMG_3526

Moto: Ja tu kaut ko dari, dari to labi!

           Ja nevari vai negribi darīt labi, tad nedari nemaz!


 

8. klase

8_IMG_3483

Moto: Mūsu spēks ir vienotībā,

           Ikviens ir personība,

            Bet visi kopā esam kā Ķīnas mūris!


 

9. klase

9_IMG_3554

Moto: Kāpēc nē, ja var jā?


 

10. klase

10_IMG_3586

Moto: Katra doma

           Reiz par darbu kļūst.

                               Rainis


 

11. klase

11_IMG_3517

Moto: Māksla ir uzklausīt nevis runāt,

           Sajust nevis redzēt,

           Pasmaidīt tad, kad izdarīt to ir visgrūtāk,

           Ieklausīties sevī nevis citos, būt pats nevis cits.


 

12. klase

12_IMG_3441

Moto: Labs darbiņš, kas padarīts.