Ilūkstes 1. vidusskolas skolēnu vecāki tiek aicināti uz Informatīvo dienu, kas notiks jau rīt, 2. novembrī!

titilbilde      20. oktobrī, gaidot Latvijas simtgadi, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā notika pirmais Sēlijas un Latgales novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme”.

IMG 0141    Silenes atpūtas parkā 30. maijā, pēdējā skolas dienā, Ilūkstes 1. vidusskolas 8. klases skolēni izbaudīja neaizmirstamus piedzīvojumus. Skolēnus gaidīja pārbaudījumi galvu reibinošā augstumā Lūša takā”, kura bija negaidītu pārsteigumu un šķēršļu pilna.

IMMS kolekcija1    2016. gada 12. februārī Ilūkstes jaunās mākslinieces Amanda Egle un Ērika Dombrovska (skolotāja Lelde Šabuņina) ar kolekciju „Jūtu kontrasti” atgriezās no Špoģu Mūzikas un mākslas skolas ar 1. vietu un Čaplina statueti (Oskara balvu), kuru ieguva par labāko sniegumu netradicionālās modes skatē - konkursā „Kino stils” jaunākajā vecuma grupā. Lieliski palīgi meitenēm bija jūtu tēlu atveidotājas Santa Juhneviča, Ulrika Platace un Viktorija Kralika.

vokans     2016. gada 14. janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss. Konkursa mērķis ir latgaliešu tautasdziesmu dziedāšanas tradīciju saglabāšana un attīstīšana. Visas dienas garumā jaunajiem dziedātājiem – solistiem un ansambļiem no Balviem, Garkalnes, Rēzeknes, Daugavpils, Dagdas, Aglonas, Ludzas, Ilūkstes, Špoģiem, Līvāniem, Aizkraukles, Preiļiem, Varakļāniem, Naujenes, Kokneses – savās vecuma kategorijās bija jāatskaņo viena obligātā latgaliešu tautas dziesma dažādu komponistu, tajā skaitā arī St. Broka apdarē, kā arī viena latgaliešu tautas dziesma pēc izvēles.

Uznem 2015 mms        Izglītības programmās „Mūzika” un „Māksla”

        27., 28., 31. augustā no plkst.10.00-14.00

        1.septembrī no plkst.10.00-14.00

        2., 3., 4. septembrī no plkst.9.00-17.00

IMG 7964        Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas 16. audzēkņi divas dienas darbojās mākslas plenērā Ilūkstē. Gadu strādājot telpās obligāti pāris reizes jāiet darboties ārā, lai saprastu trīsdimensionālās attiecības, perspektīvi, siltās gaismas un vēsās ēnas, kas ir redzamas tikai skaistā vasaras dienā, dabā. Šos pamat principus centās iemūžināt savos darbiņos mākslas klases audzēkņi.

P5300156         Mācību gada noslēgums vienmēr saistās ar lielu uztraukumu un stresu, jo jākārto noslēguma eksāmeni, un jāgatavojas izlaiduma koncertam. Šajā gadā šim satraukuma pilnajam laikam gāja cauri 9 skolas absolventi.

       Katrs audzēknis eksāmenā izpildīja četrus dažādas sarežģītības skaņdarbus, no kuriem katrs vienu atskaņoja izlaidumā.

       Aivars Broks - Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors, Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas priekšsēdētājs, komponists, diriģents - Mūzikas skolu pozitīvas darbības 5 aspekti:

Elvis

No 15. līdz 17. aprīlim Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā (SBDMV) notika nu jau VI Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss „Viva la musica”. Šoreiz konkurss tika veltīts ģeniālā vācu komponista Johana Sebastiana Baha 330. dzimšanas dienas atcerei, līdz ar to konkursa dalībniekiem savā programmā bija jāatskaņo arī viens J. S. Baha skaņdarbs.

IMG 4840

   2015. gada 18. martā Daugavpilī notika Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu valsts konkursa zīmēšanā fināls. Konkursa mērķis ir novērtēt, kā mākslas skolu audzēkņi prot pielietot mākslas skolā iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi neparastā situācijā, kā arī apzināt profesionālās ievirzes mākslas izglītības sistēmas tālākās attīstības vajadzības un iespējas, sekmējot starpdisciplināru tēmu apguvi radošā mācību procesā.

IMG 4615

Piektdien, 2015. gada 20. februārī, Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā notika Latvijas Mākslas akadēmijas un Mākslas vēstures institūta izdevuma „Latvijas mākslas vēsture” sējuma dāvināšanas svētki Latvijas mākslas skolām.

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola ir saņēmusi unikālu „Latvijas mākslas vēstures” eksemplāru, jo tajā ar prieku parakstījās šis grāmatas autori – Latvijas Mākslas akadēmijas un Mākslas vēstures institūta direktors profesors Eduards Kļaviņš, Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Kristiāna Ābele un Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja asociētā profesore Silvija Grosa.

10991636

    Sestdien, 2015. gada 14. februārī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika XX Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa laureātu apbalvošana un noslēguma koncerts „Bravo - bravissimo!” Starp tik pazīstamām skolām, kā J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola, Juglas mūzikas skola, P. Jurjāna mūzikas skola, laureātu sarakstā ir Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, kuru pārstāvēja flautiste Sanda Paukšte ar iegūto trešo vietu flautas spēles grupā.

P1240050

2015. gads Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolai sākās ar vērienīgiem konkursiem un notikumiem mūzikas jomā.

8. janvārī skolas audzēkņi piedalījās XI Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla „Sudraba zvani” jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā, kas norisinājās Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 

Plakats

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā ir skatāma „Vizuāli plastiskās mākslas” programmas audzēkņu Gabrielas Lidijas Hukeres, Megijas Krapānes, Sandras Māliņas, Everta Kuosas, Valērijas Nikolajevas, Margitas Grubertes, Gundegas Grubertes, Viktorijas Malnačas, Reiņa Sapas, Kristiānas Vilsones, Maira Naglinska, Mikus Gustava Kūliņa, Annas Stašānes, Martas Stašānes, Danielas Zviedrānes, Ritvara Macāna un Kristīnas Timšānes 1 semestra mācību darbu izstāde.