Kultūras namu organizētie pasākumi Ilūkstes novadā

2017. gada APRĪLĪ

 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises

vieta

12.04.-14.04

16.00-18.00

Bērnu radošās darbnīcas „Lieldienas gaidot”

Eglaines KN

15.04.

Rebekas Skolmeistares

un citu

jauno talantu, mākslinieku darbu izstāde

Eglaines KN

16.04.

13.00

22.00

Lieldienu pasākums

Balle ar „Iteligent”

Sunates KN

16.04.

13.00

Lieldienu svinēšana

(pašdarbnieku priekšnesumi,

tirgošanās, atrakcijas,)

Laukumā

aiz Dvietes KN

16.04.

15.00

Zanes Jančevskas koncertprogramma "Dziesmu Dance"       Ieeja 2,00 EUR

Ilūkstes KC

16.04.

15.00

Lieldienu pasākums

„Atnāca Lieldiena pār aukstiem kalniem”

Bebrenes KN

pagalmā

17.04.

14.00

Lieldienu pasākums

Šēderes KN

17.04.

14.00

Lieldienu pasākums

"Gaiša nāca Liela diena"

Eglaines KN

27.04.

13.00

Pensionāru pēcpusdiena

Šēderes KN

29.04.

Ilūkstes novada kauss

Sporta dejās

Ilūkstes KC

29.04.

8.00

Pavasara gadatirgus

Dunavas amatierteātra izrāde

Subate

29.04.

19.00

Vokālo ansambļu sadraudzības koncerts

Bebrenes KN

30.04

13.00

Amatierteātru parāde

„Spēlēsim kopā”

Ilūkstes KC