Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

2. decembris

14.00

Eiropas deju kolektīvu sadancis

Ilūkstes novada kultūras centrs

3. decembris

15.00

Adventes sveces iedegšanas pasākums

Šēderes kultūras nams

15.30

Koncerts „Gaisma Latvijai”

Ilūkstes evaņģēliski luteriskā baznīca

6. decembris

17.00

Gaidīšanas svētku radošās darbnīcas ģimenēm

Subates kultūras nams

8. decembris

10.00

Ziemas tirdziņš ar tējnīcu

Subates kultūras nams

9. decembris

17.00

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubilejas koncerts

Ilūkstes novada kultūras centrs

10. decembris

14.00

Koncerts „Gaisma Latvijai” (dievkalpojums ar muzikālu lūgšanu svētbrīdi)

Lašu evaņģēliski luteriskā baznīca

16.00

Adventes sveces iedegšana

Šēderes kultūras nams

12. decembris

17.00

Ilūkstes pilsētas egles iedegšana

Vienības laukums Ilūkstē

13. decembris

11.00

Sociālā dienesta ikgadējais pasākums mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām „Kripatiņa dvēselei”

Ilūkstes novada kultūras centrs

17.00

Gaidīšanas svētku radošās darbnīcas ģimenēm

Subates kultūras nams

17. decembris

17.00

Adventes sveces iedegšanas pasākums

Šēderes kultūras nams

Tiks precizēts

 

Bebrenes pagasta galvenās Ziemassvētku egles iedegšana

Bebrenes pagasts

22. decembris

11.00

Eglītes svētki Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Ilūkstes novada kultūras centrs

16.00

Ziemassvētku eglītes svētki mazajiem bebreniešiem

Bebrenes kultūras nams

24. decembris

18.00

Ziemassvētku dziesmu dievkalpojums

Ilūkstes evaņģēliski luteriskā baznīca

25. decembris

11.15

Koncerts „Gaisma Latvijai”

Ilūkstes evaņģēliski luteriskā baznīca

15.00

Ziemassvētku koncerts (Santa Kasparsone)

Ilūkstes novada kultūras centrs

19.00

Ziemassvētku koncerts „Lai iedegas svece” un balle (Jānis Poplavskis)

Bebrenes kultūras nams

25. decembris

19.00

Ziemassvētku koncerts un balle

Dvietes kultūras nams

22.00

Svētku deju ritmi kopā ar „Inteligent” (loterija)

Subates kultūras nams

26. decembris

12.00

Eglītes svētki (masku balle) Eglaines pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Eglaines kultūras nams

28. decembris

13.00

Eglītes svētki Šēderes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Šēderes kultūras nams

11.00

Svētku pasākums Subates pilsētas un Prodes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Subates kultūras nams

29. decembris

19.00

Pilskalnes pagasta Ziemassvētku rotāšanas konkursa noslēgums un balle

Atpūtas māja „Dubezers”

22.00

Vecgada diskoballe ar „Inteligent” (ieejas maksa – EUR 3,00)

Eglaines kultūras nams

30. decembris

13.00

Eglītes svētki Dvietes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Dvietes kultūras nams

31. decembris

24.00

Jaungada sagaidīšana, jaungada diskoritmi

Subates centrs un Subates kultūras nams

1. janvāris

01.00

Jaungada nakts diskoballe

Šēderes kultūras nams

01.00

Jaungada nakts diskoballe

Ilūkstes novada kultūras centrs