Kultūras pasākumi

jūlijā-augustā

Datums

 

Laiks

Pasākums

Norises

vieta

Papildus informācija

07.07

20.00

Izrāde

  1. Daudzvārde „Precību gūstā”

Pie Bebrenes pagasta KN

Izrāda Dvietes pagasta amatierteātris „Nebēdnieki”

22.07.

23.00

Disko balle ar DJ „ Inteligent”

Subates pilsētas KN

 

28.07.

20.00

Dziesmu spēle

"Īsa pamācība mīlēšanā”

Ilūkstes pilsētas estrāde

Teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks uzvedums,

R. Paula mūzika, spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, negaidītas situāciju maiņas.

Uzvedumā piedalās :
Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Ivars Kļavinskis, Kristians Karēļins, Juris Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko, Valdis Zilveris, Zane Jančevska
Režisors - J.Kalniņš

Mūziku aranžējis - V.Zilveris

Producente - A.Ozoliņa

 

05.08.

13.00

Bērnības svētki

Ilūkstes novada KC

Pasākums Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta piecgadīgajiem bērniem

11.08.

20.00

22.30

Roberto Meloni koncerts

                          

 

 

Balle

Ilūkstes pilsētas estrādē

Roberto izpildījumā skanēs itāļu un populāras latviešu dziesmas

                          

 

Ballē spēlēs latviešu populārās mūzikas izpildītājs

Ainars Bumbieris un DJ Rolands

12.08.

13.00

Bērnības svētki

Šēderes pagasta KN

Pasākums Eglaines un Šēderes pagasta

piecgadīgajiem bērniem

18.08

13.00

Ģimeņu sportiskā diena

Subate

 

25.08.

22.00

Disko balle

„Atvadas vasarai”

Ilūkstes pilsētas estrāde

 

26.08

No plkst. 10.00

Stendera diena

Eglaines pagasts

 

26.08.

 

Izrāde

„Maija un Paija”

Subates pilsētas KN

Izrāda Daugavpils novada KC amatierteātris

„Trešais variants”