Pasākumi oktobrī

Datums

Laiks

Norises vieta

Pasākums

5. oktobris

11.00

Šēderes pagasta kultūras nams

Pasākums vecāka gadagājuma ļaudīm

7. oktobris

17.00

Ilūkstes novada kultūras centrs

Senioru deju kolektīvu sadancis „Dejosim līdzi rudens lapām

12. oktobris

15.00

Subates pilsētas kultūras nams

Kinofilmas izrāde „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”

13. oktobris

11.00

Eglaines pagasta kultūras nams

Senioru dienas pasākums

14. oktobris

9.00

Lašu kapsēta Eglaines pagastā

Kapsētas sakopšanas talka

19.00

Ilūkstes novada kultūras centrs

ATCELTS

Kāzu gadadienu svinību pasākums

18. oktobris

12.00

Subates pilsētas kultūras nams

Tikšanās pasākums senioriem „Humors ikdienā”

19. oktobris

17.00

Eglaines pagasta kultūras nams

Kinofilmas izrāde „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”

20. oktobris

12.00

Bebrenes pagasta kultūras nams

Senioru pēcpusdiena

21. oktobris

11.00

Dvietes pagasta kultūras nams

Senioru pēcpusdiena

22. oktobris

15.30

Ilūkstes evaņģēliski luteriskā baznīca

Ērģeļmūzikas koncerts

24. oktobris

13.00

Dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa”

Atraktīvs pārgājiens pa dabas lieguma dendroloģisko taku

26. oktobris

13.00

Ilūkstes novada kultūras centrs

Senioru pēcsusdiena (Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta senioriem)

14.00

Šēderes pagasta kultūras nams

Pasākums skolēniem „Urrā, brīvdienas klāt!”

28. oktobris

17.00

Subates pilsētas kultūras nams

Spēle jauniešiem „Prāta mežģis”