Kultūras pasākumi jūnijā

Datums

Laiks

Pasākums

Norises

vieta

Papildus informācija

01.06

No 9.00

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

Ilūkstes pilsētas stadions

Bērnu riteņbraukšanas sacensības.

Darbosies piepūšamās atrakcijas, foto stūrītis, būs saldumu tirdzniecība, stafetes u.c. aktivitātes

02.06

13.00

Bērnu diena "Brīvdienu sākums"

Subates

Ezermalas parks

Izklaides parkā, cukurvate, draugi-Klauni izklaides ar spēlēm un balonu figūru veidošanu

02.06

17.50

Baznīcu nakts atklāšana un zvanu ieskandināšana

Lašu ev.lut. bazīca

Eglaines pagasts

Vokālo ansambļu "Sonāte" un "Saskaņa" muzikālais sveiciens, svētbrīdis, bērnu radošās nodarbība, Stendera muzeja apmeklējums

04.06

16.00

Vasarsvētku pirmizrāde

A. Banka „Meitiņa”

Ilūkstes KC

Izrāda Ilūkstes KC amatierteātris

 

08.06

19.00

Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerts

Ilūkstes pilsētas estrāde

 

11.06

14.00

Viesizrāde

A. Banka „Meitiņa”

Šēderes KN

Izrāda Ilūkstes KC amatierteātris

14.06

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Ilūkste

 

18.06

 

Ielīgošanas izrāde

A. Daudzvārde „ Ciema amazones”

Subates pilsēta

Ezermalas parka estrāde

Izrāda Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”

20.06

20.30

Vasaras Saulgriežu ielīgošanas pasākums

"Līgo saule vakarā"

Bebrenes KN pagalms

 

21.06

21.00

Jāņu ielīgošana un diskoballe ar INTELIGENT

Pie Eglaines KN

 

21.06

19.00

Vasaras Saulgriežu koncerts

Šēderes KN

Piedalās Lašu koris, kultūras nama līnijdejotājas

23.06

20.00

Līgo pasākums

Dvietes parka estrāde

Balle kopā ar Juriju Ivanovu

23.06

21.00

Līgo vakars

Ilūkstes pilsētas estrāde

Koncerts

Balle ar grupu „Atkal kopā”

23.06

9.00

20.00

Jāņu zāļu un labumu tirdziņš

Dziesmu un deju ziedu vainags

Subates pilsētas

tirgus laukums

Ezermalas parks

Piedalās Subates KN pašdarbības kolektīvi,

deju ritmi līdz saullēktam

 

23.06

22.00

Līgo nakts diskoballe

Šēderes KN

 

25.06

15.00

Pirmizrāde

A.Daudzvārde "Precību gūstā"

Dvietes parka estrāde

Izrāda Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”

30.06

19.30

Izrāde „Pilsētnieki”

Vecā Stendera muzejs

Izrāda Krustpils amatierteātris   "Savējie"

 Ligo Ilukste 23062017