Iestāde Tālruņi e-pasts Vadītājs (-a)
Ilūkstes novada kultūras centrs 65462135 kulturas.centrsEtailukste.lv Sandra Stašāne
Bebrenes kultūras nams

65444934

20218137
inaralapaEtainbox.lv Ināra Lapa
Dvietes kultūras nams

65475493

26186200

dvietesknEtainbox.lv Marija Setkovska
Eglaines kultūras nams

 

20028330

gothardstenderEtainbox.lv Ligita Petuhova
Subates kultūras nams

65462485

26183911

gunta.okmaneEtasubate.lv Gunta Okmane
Šēderes kultūras nams 65468278 silvija-spalvaEtainbox.lv Silvija Spaļva