Maksas pakalpojumi

Ilūkstes novada kultūras centrā

Brīvības ielā 12, Ilūkstē

 

       Ja telpas tiek izmantotas no plkst. 9.00 līdz 21.00, neatkarīgi no telpas izmantošanas stundu skaita

Telpas

Cena

PVN

Kopā

Kafejnīca un foajē

29,28

6,15

35,43

Mazā zāle un foajē

38,64

8.11

46,75

Lielā zāle un foajē

68,76

14.44

83,20

 

     Ja telpas tiek izmantotas no plkst. 9.00 līdz nākamās dienas plkst. 9.00, neatkarīgi no telpas izmantošanas stundu skaita

Telpas

Cena

PVN

Kopā

Kafejnīca un foajē

58,56

12,30

70,86

Mazā zāle un foajē

77,28

16,23

93,51

Lielā zāle un foajē

137,52

28.88

166,40

 

      Pamatojums: 2014. gada 27. februāra Ilūkstes novada domes lēmums Nr. 86