SIA „ORNAMENTS”

 Iepirkumi

Pasūtītājs: SIA „ORNAMENTS”, Reģistrācijas Nr.: 41503003743

Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums:
28.02.2017. ORN 2017/1 Lietota autogreidera piegāde 03.04.2017., plkst. 11:00  

 07.04.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.12.2016. ORN/2016/2 Tirgus cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2017.gadā” 27.12.2016 - (līdz plkst. 14:00)  

 29.12.2016.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

21.11.2016. ORN/2016/1 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2016./2017.gada apkures sezonā 06.12.2016. - (līdz plkst. 14:00)   02.12.2016. Tirgus cenu izpēte tiek pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas Instrukcijā pretendentiem.
02.10.2015. ORN 2015/S-1 “Kurināmās šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai” 19.10.2015. (līdz plkst. 11:00)  

29.10.2015

Paziņojums par pieņemto lēmumu

27.07.2015. ORN2015/3 KF „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja”” 10.08.2015. (līdz plkst. 11:00)  

12.08.2015. Pārtraukts

SIA “ORNAMENTS” 12.08.2015. Iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr.4 pieņem lēmumu  par iepirkuma procedūras  pārtraukšanu sakarā ar to, ka komisija konstatēja, ka nolikuma iekļautās prasības neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma vadlīnijām.

01.07.2015. ORN2015/2 KF

„Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja””

15.07.2015. (plkst. 11:00)

22.07.2015. Pārtraukts

SIA “ORNAMENTS” 22.07.2015. Iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr.3 pieņem lēmumu  par iepirkuma procedūras  pārtraukšanu sakarā ar to, ka iesniegtais piedavājums pārsniedz uzņēmuma finansu iespējas.

19.06.2015. ORN2015/1 KF

„Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu māja”

Skaidrojums Nr.1

20.07.2015. (plkst. 11:00)  

28.07.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.08.2014. ORN2014/2 KF „Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana” 18.09.2014. (plkst. 11:00)  

07.10.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

    Par priekšizpētes veikšanu      
02.01.2014. ORN 2014/1 Kurināmās šķeldas piegāde 20.01.2014. (līdz plkst. 11:00)  

22.01.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

11.11.2013. ORN 2013/1 Kurināmās šķeldas piegāde 27.11.2013. (līdz plkst. 11:00)  

04.12.2013.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

26.06.2013. ORN2013/1 KF

„Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

04.07.2013 Skaidrojums Nr.1

29.07.2013.

(līdz plkst. 11:00)

 

24.07.2013 Pārtraukts

25.05.2012. SIA ORNAMENTS NAP-2012/3 “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Upes ielā 2, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 25.06.2012. (līdz plkst. 11:00)    
31.01.2012. SIA ORNAMENTS ŪKP-2012/2 Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība 02.03.2012. (līdz plkst. 11:00)  

12.04.2012.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

         Iepirkumi