Pakalpojumu tarifi un izcenojumi uz

 

 2009.gada 01.septembri:

1. pašvadības dzīvojamo māju apsaimniekošana:

        īres vai apsaimniekošanas maksa:

Šēderes pagastā

        dzīvokļiem ar labierīcībām     – 0.20 Ls/m2

        dzīvokļiem bez labierīcībām   - 0.10 Ls/m2

Eglaines pagastā:

   privatizētiem dzīvokļiem       - 0,03 Ls/m2

   pašvaldības dzīvokļiem ar labierīcībām  - 0,05 Ls/m2

   pašvaldības dzīvokļiem ar daļējām labierīcībām  - 0,04 Ls/m2

   pašvaldības dzīvokļiem bez labierīcībām  - 0,03 Ls/m2

2. siltumenerģijas padeve apkures sezonā:

        Pašulienes ciemā  - 30.28 Ls/MWh + PVN 12 %

        Šēderes ciemā -       nav

        Raudas ciemā-         30,45 Ls/MWh + PVN 12 % 

3. ūdensapgāde:

       Pašulienes ciemā - 0.30 Ls/m3 + PVN 22 %

       Šēderes ciemā-      0.40 Ls/m3 + PVN 22 %

       Raudas ciemā-       0.37 Ls/m3 + PVN 22 %

       Eglaines ciemā    - 0.80 Ls/cilvēks mēnesī + PVN 22 %

Sabiedrisko pakalpojumu cenu regulators apstiprināja ūdens tarifu    0.32 Ls/m3  + PVN 22 %  ar 01.04.2011.

       Baltmuižas ciemā    - 0.80 Ls/cilvēks mēnesī + PVN 22 %

Sabiedrisko pakalpojumu cenu regulators apstiprināja ūdens tarifu    0.60 Ls/m3  + PVN 22 %  ar 01.04.2011.

 

4. kanalizācijas ūdeņu novadīšana:

       Pašulienes ciemā – 0.76 Ls/m3 + PVN 22 %

      Šēderes ciemā-      0.73 Ls/m3 + PVN 22 %

      Raudas ciemā-       0.27 Ls/m3 + PVN 22 %

      Eglaines ciemā  -   0.90 Ls/cilvēks mēnesī + PVN 22 %

Sabiedrisko pakalpojumu cenu regulators apstiprināja kanalizācijas tarifu    0.68 Ls/m3  + PVN 22 %  ar 01.04.2011.

      Baltmuižas ciemā - 0.90 Ls/cilvēks mēnesī + PVN 22 %

Sabiedrisko pakalpojumu cenu regulators apstiprināja kanalizācijas tarifu    0.66 Ls/m3  + PVN 22 %  ar 01.04.2011.

 

5. atkritumu savākšanas pārraudzība:

      mēnesī faktiski izvestā atkrituma daudzuma maksas aprēķins uz vienu cilvēku + PVN 22 %

 

6. elektroenerģija māju kāpņu telpās:

         0.0825 Ls/kW  ( ar PVN 22 %) 

 

Sabiedriko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.08.2012. lēmums Nr. 207 "Par SIA "Šēderes pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Raudas ciemā, Šēderes pagastā,  Ilūkstes novadā"