SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību)
 
                      * Bebrenes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts
                      * Eglaines pagasta feldšeru – vecmāšu punkts
                      * Šēderes pagasta feldšeru punkts
                      * Dvietes lauku ambulance