Informācija par iesniegtajām būvniecības iecerēm un pieņemtajiem lēmumiem

  

 Informāciju  no  01.10.2014  aplūkot šeit

 Informāciju līdz 01.10.2014 aplūkot šeit