Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas

un tās struktūrvienību pasākumi

  1. gada JŪNIJA mēnesī

Pasākumi

N.p.k.

Datums

Nosaukums

Bibliotēka

1.

1.-30.06

Datorapmācības iesācējiem( individuāli)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

19.06

„Visa laba Jāņu zāle”, kā izgatavot Jāņu vainagu- radošā darbnīca

Šēderes pagasta bibliotēka

3.

1.06

Pasākums Bērnu žūrijas dalībniekiem „Es + grāmata = Draugi” / . Aktīvāko „Bērnu/Jauniešu žūrijas” dalībnieku ekskursija uz Krāslavas pilsētu un bibliotēku

Eglaines pagasta bibliotēka

4.

12.06

Bibliotekārā stunda „Periodika, enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra un Bibliogrāfiskais uzziņu aparāts”

Eglaines pagasta bibliotēka

5.

Mēneša laikā

“Mēs visi gaidām pasaku”

Bebrenes pagasta bibliotēka

6.

14.06

“Zīmē jautri”. Zīmēšanas pulciņa pirmā tikšanās reize. Pasākums

Pašulienes bibliotēkas

Izstādes

1.

2.06

Literatūrvēsturniekam, tulkotājam Kārlim Eglem-130 (1887-1974).

Subates pilsētas bibliotēka

2.

6.06

latviešu dzejniecei Zinaīdai Lazdai-115 (1902-1957).

Subates pilsētas bibliotēka

3.

22.06

latviešu dzejniekam Erikam Ādamsonam-110 (1907-1946). „Es tagad dzīvoju labi,/ Jo sapņu pīpe ir man-/ Un kopā kad esam mēs abi,/ Drīz dēkas nāk arīdzan.” E. Ādamsons

Subates pilsētas bibliotēka

4.

22.06

Rakstniekam Erikam Ādamsonam — 110 (1907–1946) "Sava ceļa gājējs".

Šēderes pagasta bibliotēka

5.

1.06

Izstāde veltīta Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai „Sveika vasariņa”. Atkārtosim ceļu satiksmes noteikumus!

Eglaines pagasta bibliotēka

6.

12.06

Izstāde veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai „Lai pieminam šo mūsu melno dienu un nekad neaizmirstam to!”

Eglaines pagasta bibliotēka

7.

19.06

,,Tik, cik būs uguņu uz katra kalna- Tik mēs arī šeit dzīvosim!”

23.06. Līgo diena;

24.06. Jāņu diena

Eglaines pagasta bibliotēka

8.

1.06

“Es gribu jaunus griestus, ko nevar aizsniegt ar roku… “- rakstniecei, tulkotājai   Aijai Vālodzei – 60 ( 1957)

Bebrenes pagasta bibliotēka

9.

19.06

“… visugaišākajos rītos pret ausmu mana dvēsele ies ” rakstniekam Erikam Ādamsonam – 110 ( 1907-1946)

Bebrenes pagasta bibliotēka

10.

7.06

“Ceļš uz nezināmo” – 1949.g. deportācijas

Bebrenes pagasta bibliotēka

11.

12.06

“Līgo nakts jau daudzus gadus, diktē noteikumus savus…”

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.

20.06

“Atmiņu lāde”

Bebrenes pagasta bibliotēka

13.

8.06

„Puķu pilna pasaulīte…”, grāmatu izstāde veltīta puķu audzēšanai, zāļu tēju vākšanai

Pašulienes bibliotēkas

14.

21.06

„Pa gadskārtu Jānītis nāca…”, Līgo diena latviešu folklorā, izstāde

Pašulienes bibliotēkas

15.

29.06

Jaunu grāmatu izstāde

Pašulienes bibliotēkas

16.

10.06

„Dabas dziedinošais spēks”

Dvietes pagasta bibliotēka

17.

17.06

„Līgojiet, labie ļaudis,

Lai skan visi mežu gali,

Lai saulīte zeltu dala,

Mēness kaisa sudrabiņu”

Dvietes pagasta bibliotēka

18.

29.06

„Nobela prēmijas laureāti literatūrā”

Dvietes pagasta bibliotēka

19.

1.06

„Aizmirstā grāmata gaidīta atpakaļ bibliotēkā!”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

20.

1.06

„Gājums pretī gaismai” Rakstniekam Laimonim Purvam 95

Pilskalnes pagasta bibliotēka

21.

20.06

„Saule kāpa augstu kalnā”-   Līgo diena

Pilskalnes pagasta bibliotēka

22.

Visu mēnesi

„ Kur mācīties tālāk? ” / Bukleti, preses izdevumi un cita veida informācijas avoti par izglītības iegūšanas iespējām

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

23.

Visu mēnesi

„ Gadalaiku grāmata - Vasara ”

Ilūkstes pilsētas

24.

Visu mēnesi

„ Sveika, vasariņa! ” / Grāmatas, uzziņu literatūra, periodiskie izdevumi, viss par aizraujoša un interesanta brīvā laika pavadīšanas iespējām vasarā

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

25.

Visu mēnesi

Lasīšanas veicināšanas akcija „ Vasara ir klāt! ” / Piedāvāsim interesantāko piedzīvojumu un fantāzijas literatūru

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

26.

Visu mēnesi

Bērnu / jauniešu / vecāku žūrija 2017 / Pārrunas ar topošajiem ekspertiem, pieteikšanās

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

27.

20.06

„ JĀŅI – Vasaras saulgrieži ”/ Viss par Jāņu un Līgo dienas tradīcijām, svinēšanu

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

28.

1.06

„Kā izaudzināt brīnišķīgus bērnus” 1.jūnijs Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

29.

1.06

“Melnā kaķa bruņinieks” karikatūristam Gunāram Bērziņam -90

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

30.

4.06

„Ceļā uz nezināmo” 14.jūnijs komunistiskā terora upuru piemiņas diena

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

31.

22.06

“Sava ceļa gājējs…” rakstniekam, dzejniekam Erikam Ādamsonam-110

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

32.

19.06

”Ir atkal Jāņu nakts un kalnos atskan Līgo…”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

                  

                   Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.