Kopējā platība – 9 km2

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.) – 2590

 

Kopējā platība – 5 km2

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.) – 670

 

Kopējā platība – 102,8 km2

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.) – 892

 

Kopējā platība – 118,4 km2

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.) – 565

 

Kopējā platība – 79,2 km2

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.) – 897

 

Kopējā platība – 124,69 km2

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.) – 985

 

Kopējā platība – 93,6 km2

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.) – 280

 

Kopējā platība – 114,69 km2

Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.) – 967