Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā

sastādītie civilstāvokļa aktu reģistri

2013. – 2015.gadā

Mēnesis

Dzimšanas

Miršanas

Laulības

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Janvāris

6

8

4

13

11

11

1

3

-

Februāris

2

2

4

15

10

13

-

-

1

Marts

4

7

1

5

9

23

-

-

1

Aprīlis

3

5

3

15

7

8

-

1

-

Maijs

6

6

5

13

9

9

5

1

1

Jūnijs

3

5

2

10

8

16

4

2

2

Jūlijs

7

5

6

21

13

11

5

4

6

Augusts

3

1

7

10

9

3

5

4

5

Septembris

5

9

5

13

12

 8

3

3

 5

Oktobris

2

5

 1

11

6

 5

-

1

 -

Novembris

4

5

 5

10

4

 16

-

2

 1

Decembris

4

8

 4

16

6

 7

-

-

 -

Gadā

49

66

 47

152

104

 130

23

21

22