Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas

        

Darba plāns 2017.gada aprīlim

Nr.p.k

Pasākums

Datums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

1.

13.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki- Ziema" 2.kārta.

 

5.aprīlis

plkst.10.00

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

A.Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2.

Pieredzes apmaiņas seminārs “Digitālo rīku izmantošana pārbaudes darbu veidošanai”.

7.aprīlis

plkst.10.00

Ilūkstes 1.vidusskola

S.Macijevska, novada angļu un vācu valodas skolotāju MA vadītāja

3.

Konference E-KLASE 2017.

7.aprīlis

plkst.9.00

Koncertzāle “Lielais dzintars”, Radio iela 8, Liepāja

4.

Novada sporta   skolotāju metodiskās apvienības seminārs

10.aprīlis

plkst.14.00

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs

E. Rutkupa, novada sporta skolotāju MA vadītāja

5.

Pieredzes apmaiņas brauciens novada sociālo zinību, ekonomikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājiem un novada skolu skolēniem.

tiks precizēts

 

Krāslava

 

V.Linčika, novada sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju (meit.) skolotāju

6.

Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.

21.aprīlis

plkst.10.00

Upesleju internātpamat-skola - rehabilitācijas centrs

I. Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

7.

Kombinēta satura olimpiāde Ilūkstes novada 4.klašu skolēniem.

21.aprīlis

plkst.10.00

Ilūkstes 1.vidusskola

I.Siņuka, novada sākumskolas skolotāju MA vadītāja

8.

Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002).

21.-23.aprīlis

 

LU, RTU, LKA, LMA, RSU

M. Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

9.

Atklātā matemātikas olimpiāde 5. – 12. klasēm.

23.aprīlis

plkst.10.30

Daugavpils

Vairāk par olimpiādēm http://nms.lu.lv

10.

Matemātikas konkurss novada izglītības iestāžu 5.-6.klašu skolēniem.

25.aprīlis

plkst.10.00

Ilūkstes 1.vidusskola

B.Gičevska, novada matemātikas skolotāju MA vadītāja

11.

Seminārs pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem.

26.-27.aprīlis

 

Cēsis

E. Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

12.

Vides izglītības skolotāju MA izbraukuma seminārs (SIA ZAAO Valmierā, Priekuļu pētniecības centrs, Z/s Adzelvieši).

26.aprīlis

 

Valmiera

V.Namiņa, Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko, zinātniski pētniecisko darbu vadītāja.

13.

Angļu valodas olimpiāde (reģionālā) 8.(7.)- 11.(10.)kl.

28.aprīlis

plkst.9.00

Jelgavas Valsts

ģimnāzija

S.Macijevska, novada angļu un vācu valodas skolotāju MA vadītāja

14.

Seminārs pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem.

tiks precizēts

tiks precizēts

Rēzekne

I. Īvāne, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā

15.

Seminārs novada izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem izglītības jomā.

tiks precizēts

tiks precizēts

Ilūkstes novada dome

S.Plone, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas p.i.

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

16.

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” finālkonkurss Rīgā. No Ilūkstes novada piedalās VIA “Piparmētra”.

1.aprīlis

plkst.18.30

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā

E. Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

17.

Jauno grupu   konkurss

“HOMESICK -2017”. Piedalās BJC grupas.

2.aprīlis

plkst.11.00

Viesīte

A.Slobožaņins, BJC interešu izglītības skolotājs

18.

Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Latgalē 2.kārta.

4.aprīlis

plkst.11.00

Preiļu Valsts ģimnāzija

D. Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

19.

Sēlijas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums.

12. aprīlis

tiks precizēts

Jēkabpils

M. Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

20.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu kolekciju skate-konkurss „Latvijas toņi un pustoņi” Ilūkstes novadā.

/ novada konkursam pieteikumus un darbus iesniegt Ilūkstes BJC līdz 12.aprīlim/

12. aprīlis

 

Ilūkstes BJC

L. Pupiņa, vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

V.Rimša Ilūkstes BJC direktore

I.Linarte- Ruža, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktore

21.

Ilūkstes novada skolu                                     tautas deju kolektīvu skate, gatavojoties festivālam                                                       “Latvju bērni danci veda” Cēsīs.

27. aprīlis

plkst.11.00

Ilūkstes kultūras centrs

D. Parša, Ilūkstes novada izglītības iestāžu deju kolektīvu virsvadītāja

V. Rimša, Ilūkstes BJC direktore

 

 22.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu kolekciju skate-konkurss „Latvijas novadu toņi un pustoņi” Latgalē.

28. aprīlis

plkst.13.00

Preiļi

A. Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

22.

“Vidusskolu kauss” vieglatlētikā jaunieši, jaunietes.

 

 

1998.-2000.g.dz.

 

25.aprīlī, plkst.10.00

 

 

Ilūkste

S. Petrakovs

Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlētikas treneris

mob.22375124

23.

“Jauno vieglatlētu kauss”

zēni, meitenes.

 

 

2001.-2003.g.dz.

 

25.aprīlī, plkst.10.00

 

 

Ilūkste

S. Petrakovs

Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlētikas treneris

mob.22375124

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas konkursi un pasākumi

24.

Izstāde "Manas mājas".

13.aprīlis

plkst.15.00

Ilūkstes BJC

I. Linarte- Ruža, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktore

25.

Izstāde " Pavasaris 2017".

20.aprīlis

plkst.14.00

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

I. Linarte- Ruža, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktore

Tolmante, 65447859