Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas

        

Darba plāns 2017.gada martam

Nr.p.k

Pasākums

Datums

Laiks

Vieta

Atbildīgais

1.

Novada krievu valodas skolotāju MA seminārs.

7.marts

plkst.14.00

Ilūkstes 1.vidusskola

A.Šaršūne, novada krievu valodas skolotāju MA vadītāja

2.

Tālākizglītības mācības “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001)

7.marts

tiks precizēts

Daugavpils

Liene Voroņenko, ESF projektu vadītāja, tālr.: 67350815, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

3.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros.

13.marts

plkst.10.00

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

4.

Novada latviešu valodas un literatūras skolotāju  metodiskās apvienības seminārs.

13.marts

plkst.10.00

Ilūkstes 1.vidusskola

S.Romaņenkova, novada latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja

5.

“Meistarklase” novada mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotājiem.

14.marts

plkst.10.00

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

V.Linčika, novada sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju (meit.) skolotāju MA vadītāja;

L.Pupiņa, novada vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja;

6.

Seminārs speciālās izglītības matemātikas skolotājiem

14.marts

plkst.10.00

Gaujienas internātpamat-skola, , Apes novads

Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

7.

Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem 

14.marts

plkst.10.00

Gaujienas internātpamat-skola, Apes novads

Anita Falka, Speciālās izglītības nodaļas vecākā referente, tālr.: 67212227, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

8.

Ģeogrāfijas skolotāju MA seminārs – pieredzes apmaiņa “Praktiskie un pētnieciskie uzdevumi ģeogrāfijā”.

17.marts

plkst. 10.00

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

J.Ščerbakova, ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāja

9.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (36 stundas)

 

13., 15., 17., 18. martā

tiks precizēts

Bebrenes VP vidusskola

S.Plone, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas p.i.

10.

Izbraukuma seminārs Ilūkstes novada sākumskolas skolotājiem

23.marts

no plkst. 9.00 – 13.00

Eglaines pamatskola

I.Siņuka, novada sākumskolas skolotāju MA vadītāja

11.

Izbraukuma seminārs novada mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas, mūzikas un sociālo zinību skolotājiem

24.marts

Krāslava

V.Linčika, novada sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju (meit.) skolotāju MA vadītāja

12.

Ilūkstes novada 7. – 9. klašu skolēnu vizuālās mākslas pasākums „Mākslas ideju tirdziņš”

30.martā

plkst. 10.00

Subates pamatskola

L.Pupiņa, vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

13.

Matemātikas valsts olimpiādes trešais posms 9.-12.klasēm un laureātu apbalvošana  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)

9.-10.marts

plkst.10.00

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8, Rīga

Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

14.

Pavasara brīvdienas 1.-11.klases izglītojamiem

Centralizētie eksāmeni angļu, vācu un krievu valodā.

Pavasara brīvdienas 12.klases izglītojamiem

no13.-17.martam

no 14. -17.martam

no 20.-24.martam

 

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

15.

Vokālās mūzikas konkurss

“Balsis 2017” Latgalē

1.marts

Jēkabpils 3.vidusskola

Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

16.

Ilūkstes mākslas studijas  darbu izstādes atklāšana

"Pavasara noskaņas..."

9.marts

pklst.18.00

BJC muzejs

I.Linarte- Ruža, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktore

17.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” noslēguma pasākums. Piedalās BJC VIA “Piparmētra”

15.marts

Rīga , Slokas iela, Bellevue Park Hotel Riga

V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore

A.Slobožaņins, BJC interešu izglītības skolotājs

18.

Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Ilūkstes novadā

/ Pieteikumu iesūtīt elektroniski līdz 8.martam uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt./">Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt./

 

21.marts

plkst.10.00

Ilūkstes BJC

V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore

 

 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

19.

Peldēšanas sacensības “Pirmie starti”

0.grupa

2008.-un jaunāki  

2007.- 2005.g.dz.  

2004.- 2002.g.dz.

1.grupa - 2009.- un jaunāki

2.grupa - 2008.g.dz.

3.grupa -2007.g.dz.

4.grupa - 2006.g.dz.

5.grupa - 2005.g.dz.

6.grupa - 2004.-2003.g.dz.

7.grupa - 2002.-2000.g.dz.

3.martā

plkst.15.00

Ilūkste

S. Bondere

Ilūkstes novada Sporta skolas peldēšanas trenere

mob.26355155

 

20.

Ilūkstes novada Individuālās novusa sacensības

A grupa -12-18 gadi;

B grupa – 19 gadi un vecāki.

4.martā.

plkst.11.00

Ilūkste

V. Žagajevs

Ilūkstes novada Sporta skolas sporta metodiķis

mob.29495512

21.

Florbols zēni

2005.g.dz.un jaunāki

7.martā

plkst.10.00

Ilūkste

E.Gaidamovičs

Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolas sporta skolotājs

mob.27128281

22.

Minifutbols jaunieši

1998.-2000.g.dz

28.martā.

plkst.10.00

Ilūkste

A.Vorotinskis

Ilūkstes novada Sporta skolas futbola treneris

Mob.29499592

 

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas konkursi un pasākumi

23.

V Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle un IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

1.marts

R. Žilvinska, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktores vietn. izgl. jomā

24.

IV Latgales jauno lociņinstrumentālistu konkurss Pavasara stīgas SBDMV

1.marts

S. Petkevičs, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas skolotājs

25.

IV Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs SBDMV

3.marts

Z. Šamo, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas skolotāja

26.

IP Vokālā mūzika apakšprogrammas Kora klase 1.-3.klases audzēkņu pavasara koncerts

9.marts

D. Paukšte , Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas skolotāja

27.

Baltijas valstu Aukštaites un Latgales reģionu mūsdienu klaviermūzikas III pianistu konkurss Visaginesā

17.marts

R. Žilvinska, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktores vietn. izgl. jomā

28.

II Latgales reģiona jauno pianistu festivāls SBDMV

31.marts

Z. Šamo, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas skolotāja

 

Tolmante, 65447859