IMG 2180       Ļaujot norimt ikdienas skrejas dunai, skaistā svētku atmosfērā 6. oktobra vakarā Ilūkstes novada pašvaldība, kā ik gadu, atzīmējot Skolotāju dienu, sumināja novada skolotājus, īpašu paldies sakot tiem, kuri šogad svin sava darba apaļās jubilejas.

IMG 7967    Tieši Miķeļdienā, 29. septembrī, Ilūkstē, Vienības laukumā notika Ilūkstes novada vispārizglītojošo skolu 1.–9. klašu skolēnu vasaras pētījuma Ķirbis – lielā rudens oga” noslēguma pasākums. Iepriekšējā mācību gadā radās ideja skolēniem piedāvāt veikt vasaras pētījumu. Ikgadējā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un pētniecisko darbu konkursa Esi pētnieks” noslēguma pasākumā (31. martā) katrai skolai tika uzdāvinātas 2 paciņas vienas šķirnes ķirbju sēklu un lūgts, lai vasarā tās tiek audzētas.

apsveikums skol d 2017     Mīļie skolotāji! Lai rītiem vislabākās domas un dienām – darbs, kas piepilda sirdi! Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!

Ilūkstes novada pašvaldība

Apsveikums 1 septembris       Sveicam visus skolēnus, viņu vecākus, skolotājus un skolu tehniskos darbiniekus, jauno mācību gadu uzsākot! Novēlam, lai skolēnu mirdzošās acis, smaids, aizrautība un interese par vēl neapgūto būtu kā krāšņākie ziedi izglītības iestāžu gudrības un zinību pušķī visa mācību gada garumā!

2       Labi padarīta darba un pateicības gaisotnē 30. maijā Ilūkstes novada kultūras centrā tika sumināti novada reģionālo, valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, interešu izglītības un sporta laureāti.