Ilūkstes novada skolēnu floristikas un kulinārijas konkurss

26.11.2015.                                                                   “Ziemassvētku Piparkūkas stāsts..”.

N. p. k. Vārds, uzvārds Izglītības iestāde Darba nosaukums PATEICĪBA par piedalīšanos
1. Arīna Vasiļjeva Ilūkstes Sadraudzības vidusskola Vecmammas piparkūkas PATEICĪBA par piedalīšanos
2. Jevģēnija Boiko Ilūkstes Sadraudzības vidusskola Medus piparkūkas PATEICĪBA par piedalīšanos
3. Linda Jegorova Jeļizaveta Sudnika Ilūkstes Sadraudzības vidusskola Draudzīgās eglītes PATEICĪBA par piedalīšanos
4. Sandra Vītoliņa Bebrenes VP vidusskola Ziemassvētku stāsts PATEICĪBA par piedalīšanos
5. Laura Svarāne Bebrenes VP vidusskola Ziemassvētku stāsts PATEICĪBA par piedalīšanos
6 Simona Jeluškina Bebrenes VP vidusskola Ziemassvētku piparkūkas PATEICĪBA par piedalīšanos
7. Sanita Pleiko- Ižika Bebrenes VP vidusskola Ziemassvētku piparkūkas PATEICĪBA par piedalīšanos
8. Laura Dūna Bebrenes VP vidusskola Ziemassvētku piparkūkas PATEICĪBA par piedalīšanos
9 Daniela Zviedrāne Bebrenes VP vidusskola Ziemassvētku piparkūkas PATEICĪBA par piedalīšanos
10. Zita Stupina Ilūkstes 1.vidusskola Piparkūku Advente PATEICĪBA par piedalīšanos
11 Justīne Jemeljanova Signe Rītiņa Ilūkstes 1.vidusskola Piparkūku garša PATEICĪBA par piedalīšanos
12 A.gaudzeja, D.Purvinska,M.lučina Ilūkstes 1.vidusskola Piparkūka PATEICĪBA par piedalīšanos
13 Sanda Pilace Eglaines p-sk. Saldais kārums PATEICĪBA par piedalīšanos
14 Liāna Isajeva Eglaines p-sk. Egle PATEICĪBA par piedalīšanos
15 Sanda Pilace Eglaines p-sk. Adventes vainags PATEICĪBA par piedalīšanos
16 Katrīna Maskaļova Eglaines p-sk. Adventes vainags PATEICĪBA par piedalīšanos
17 Elvita Bērziņa Eglaines p-sk. Rotājums PATEICĪBA par piedalīšanos
18 Anastāsija Beļavska Eglaines p-sk. Egle PATEICĪBA par piedalīšanos
29. Amanda Stepāne Raudas sp.internātskola Rūķu zābaciņš PATEICĪBA par piedalīšanos
20 Līva Valpētere Ilūkstes BJC Piparkūkas stāsts PATEICĪBA par piedalīšanos

 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,

Instrumentālo kolektīvu un popgrupu konkurss

“No baroka līdz rokam”

18.01.2016.- Ilūkstē

18.02.2016. – Rēzeknē

16.04.2016- Rīgā

N.

p. k.

Kolektīvs Grupa Vadītājs/a

Pakāpe novadā

(18.01.2016)

Pakāpe reģionā

(18.02.2016)

Rīgā 16.04.2016.
1. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra VIA “ Piparmētra” Jaunākā

Arnis Slobožanins

Amanda Lapa

I

I

Koncerts

Rīgā “No baroka līdz rokam”

2.

Ilūkstes jauniešu

VIA “ Taktsmērs”

jaunākā

Arnis Slobožaņins

Rūdolfs Surgovts

I II  
3.

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra

Popgrupa “Zirņi”

Vidēja

Oksana Šeršņova

I II  

 

 

Ilūkstes novada vokālās mūzikas

konkurss “Balsis 2016”

28.02.2016.Ilūkstē

09.03.2016. Līvānos

n.

p.

k.

Kolektīvs , izglītības iestāde Grupa Vadītājs/a

Pakāpe novadā

(28.02.2016)

Ilūkstē

Pakāpe reģionā

(9.03.2016)

Līvānos

1. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis “Ieklausies” Vecākā Daina Paukšte

I

II

2. Subates pamatskolas vokālais ansamblis Vidējā Daiga Martinsone III  
3. Eglaines pamatskolas vokālais ansamblis Jaunākā Maija Žigajeva III  

 

Ilūkstes novada un reģiona skolēnu skatuves runas konkursa rezultāti

2016.gada 4.martā Ilūkstē

2016.gada 30.martā Jēkabpilī

N.

p.

k.

Vārds, uzvārds Izglītības iestāde Pedagogs Klase

Ilūkstes novadā

pakāpe

Reģionā

pakāpe

1. Aldis Vaivods-Šulte Ilūkstes Sadraudzības vidusskola B.Malaja 1. III  
2. Armands Rihtikovs Eglaines p-sk. I.Kaķeševa

1.

II  
3. Aivis Vucens Bebrenes VP vidusskola M.Vanaga

1.

I III
4. Kate Papenoka Subates pamatskola S.Jasāne

2.

II  
5.

Gabriela

Sutiņa-Zutiņa

Eglaines p-sk. A.Naļivaiko 2 I III
6. Katrina Baltmane Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

I.Malāne

L.Kūliņa

3. II  
7. Bruno Butkis Ilūkstes 1.vidusskola I.Silapētere 3. II  
8. Alberta Zeltiņa Bebrenes VP vidusskola Dz. Stašule 3. II  
9. Jūlija Ivanova Ilūkstes 1.vidusskola S.Davne 4. I  
10. Amdželika Purvinska Ilūkstes BJC M.Rimoviča 4. I II
11. Kristīna Timšāne Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

I. Vuškāne

I. Malāne

4 II  
12 Gundega Gruberte Bebrenes VP vidusskola A.Rubļevska 5. II  
13. Luīze Vizule Ilūkstes 1.vidusskola M.Rimoviča 5. II  
14. Anastasija Beļavska Eglaines p-sk. L.Šeršņova 5. II  
15. Vita Ivanova Ilūkstes BJC M.Rimoviča 6. II  
17. Toms Rihards Vitenbergs Bebrenes VP vidusskola A.Rubļevska 8. I  
18. Anastasija Mašņuka Ilūkstes Sadraudzības vidusskola Z. Ķedere 9. I II
19. Sanita Vitkovska Bebrenes VP vidusskola A.Rubļevska 10. II  
20. Dinija Rimoviča Ilūkstes 1.vidusskola M.Rimoviča 11. I I
21. Alīna Kovaļčuka Ilūkstes BJC M.Rimoviča 11. II  
23. Marta Elizabete Vaišļa Bebrenes VP vidusskola I. Vasiļjeva 1.kurss II  

 

Ilūkstes novada un reģiona skolēnu mazo formas

darbu konkursa rezultāti

2016.gada 4.martā Ilūkstē

2016.gada 30.martā Jēkabpilī

N.

p.

k.

Izglītības iestāde Grupa, uzvedums Režisors

Pakāpe novadā

(4.03.2016)

Pakāpe reģionā

(30.03.2016)

1. Eglaines pamatskola

   2. -5.klase,

“Medus kūka”

Lilita Bērziņa II  
2. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

   2. -11..klase

“Ģimene- vērtība”

Mairita Rimoviča I II

 

Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu festivāls “Jampadracis 2016 “1.04.2016.

Izglītības iestādes nosaukums Tautas deju kolektīvu iedalījums Kvalitātes grupa (A, B, vai C) Kolektīva nosaukums Dalībnieku skaits

Kolektīva vadītājs (i)

 

 
Ilūkstes 1.vidusskola 4.-5. klašu A Ance 16 Anita Meikšāne

PATEICĪBA

par piedalīšanos

Bebrenes VP vidusskola

10.-12. klašu

  Lāse 16 Aina Razminoviča

PATEICĪBA

par piedalīšanos

Ilūkstes 1.vidusskola

6.-7. klašu

  Ance 16 Dace Parša

PATEICĪBA

par piedalīšanos

Ilūkstes 1.vidusskola 8.-9. klašu   Ance 16 Dace Parša

PATEICĪBA

par piedalīšanos

Bebrenes VP vidusskola 4-6. klašu C Ciku caku 16 Sandra Vaitkeviča

PATEICĪBA

par piedalīšanos

 Ilūkstes Sadraudzība v-sk. 1.-4. klašu C Dzirkstelīte 16 Līga Kūliņa

PATEICĪBA

par piedalīšanos

Ilūkstes 1.vidusskola 2.-3. klašu A "Ance" 16 Dace Parša

PATEICĪBA

par piedalīšanos

 Ilūkstes Sadraudzība v-sk. 7.-12. klašu C Dzirkstelīte 16 Līga Kūliņa

PATEICĪBA

par piedalīšanos

Bebrenes VP vidusskola 1.-3. klašu C Ciku caku 16 Sandra Vaitkeviča

PATEICĪBA

par piedalīšanos

Subates pamatskola 1.-4. klašu C   16 Inese Ziediņa

PATEICĪBA

par piedalīšanos

Subates pamatskola 5.-9. klašu C   16 Inese Ziediņa PATEICĪBA       par piedalīšanos
 Ilūkstes Sadraudzība v-sk. 7.-12..klašu C Dzirkstelīte 16 Līga Kūliņa PATEICĪBA       par piedalīšanos

 

Latvijas 2.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss –festivāls

“Tauriņu balsis 2016”

10.03.2016.

N.

p.

k.

Izglītības iestāde Kolektīvs Diriģente Pakāpe
1. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 1.-4.kl. koris Daiga Martinsone III    
2. Ilūkstes 1.vidusskolas 2. -4.klašu koris Anita Meikšāne II
3. Subates pamatskola 1-4.klašu koris Daiga Martinsone III

PATEICĪBU par piedalīšanos koru festivālā saņēma:

1.Ilūkstes 1.vidusskolas 5.-9.klašu koris , diriģente Anita Meikšāne

2. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Daiga Martinsone

   

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums

Tēma: ”Zirgs un zirgošanās latviešu folklorā”

21.04.2016.- Sēlpils

21.22.05.2016.- Saldus

N.

p.

k.

Izglītības iestāde, kolektīvs Vadītāja

21.04.2016.

Sēlpilī

21.-22.05.2016.

Saldus

1.

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra folkloras

kopa “Zīle”

Daina Paukšte