Ilūkstes un Līvānu novadu mācību priekšmetu (2.posma)

olimpiāžu rezultāti 

2014./2015. mācību gads

 

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta 2.posmā

Vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds

Latviešu valoda

7.-8.kl.

(mazākumtautību izglītības programmā)

2.

Anastasija Kolosova

Līvānu 2.vidusskola

7.

Gunta Pauniņa

3.

Alīna Puriškeviča

Līvānu 2.vidusskola

8.

Gunta Pauniņa

3.

Ņikita Vasiļjevs

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

7.

Zinaīda Ķedere

 

Vācu valoda

10.- 12.klasei

1.

Rihards Utināns

Līvānu 1.vidusskola

11.

Biruta Jauja

2.

Rebeka Ruža

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Snežana Želtiševa

Atzinība

Rainers Broks

Līvānu 1.vidusskola

11.

Biruta Jauja

 

 

 

Vēsture

9.un 12.klasei

1.

Ilze Paegle

Rožupes pamatskola

9.

Sanita Dubovska

2.

Brigita Mālniece

Rožupes pamatskola

9.

Sanita Dubovska

3.

Ita Daugavvanaga

Līvānu 1.vidusskola

9.

Andris Pakers

Atzinība

Sintija Grīnberga

Līvānu 1.vidusskola

9.

Andris Pakers

Atzinība

Karīna Žuromska

Eglaines pamatskola

9.

Eva Linkeviča

1.

Jānis Vindēls

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Vita Anspoka

1.

Roberts Groza

Rudzātu vidusskola

12.

Ēvalds Kārklis

2.

Mairis Iesalnieks

Līvānu 1.vidusskola

12.

Andris Pakers

3.

Kristīne Kivleniece

Rudzātu vidusskola

12.

Ēvalds Kārklis

 

      Uz vēstures   valsts   olimpiādi   ir uzaicināts piedalīties Ilūkstes 1.vidusskolas   vidusskolas 12.klases skolēns Jānis Vindēls. Olimpiāde notiks 24.februārī, Rīgā. Novēlam veiksmi valsts olimpiādē!

 

 

 

 

Fizika

9.-12.klasei

1.

Valts Pēterāns

Subates pamatskola

9.

Jāzeps Mačuks

2.

Alesja Petrova

Līvānu 2.vidusskoola

9.

Taisija Grablevska

3.

Anna Savenko

Līvānu 2.vidusskoola

9.

Taisija Grablevska

1.

Agris Meinards Prikuls

Rudzātu vidusskola

10.

Vladislavs Spriņģis

3.

Arta Kārkliņa

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Pēteris Kalvāns

1.

Mairis Iesalnieks

Līvānu 1.vidusskola

11.

Guberts Vēvers

2.

Gundars Gaudzejs

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Pēteris Kalvāns

3.

Laura Bobule

Rudzātu vidusskola

11.

Vladislavs Spriņģis

1.

Roberts Groza

Rudzātu vidusskola

12.

Vladislavs Spriņģis

3.

Kazimirs Rubļevskis

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Pēteris Kalvāns

Atzinība

Vladislavs Ivanovs

Līvānu 2.vidusskoola

12.

Taisija Grablevska

 

 

 

 

 

Matemātika

9.-12.klasei

2.

Zane Jermuša

Līvānu 1.vidusskola

9.

Elita Vaivode

3.

Sintija Grīnberga

Līvānu 1.vidusskola

9.

Valentīna Pūtele

1.

Alīna Kovaļčuka

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Gunta Vaitkune

2.

Madars Megnis

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Gunta Vaitkune

Atzinība

Arta Tropa

Līvānu 1.vidusskola

10.

Marija Raginska

Atzinība

Luīza Kundire

Līvānu 2.vidusskola

10.

Tamāra Haritonova

1.

Margita Rudzāte

Rudzātu vidusskola

11.

Veneranda Spriņģe

2.

Laura Bobule

Rudzātu vidusskola

11.

Veneranda Spriņģe

2.

Armīns Ušackis

Līvānu 1.vidusskola

11.

Marija Raginska

3.

Gundars Gaudzejs

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Biruta Gičevska

1.

Roberts Groza

Rudzātu vidusskola

12.

Veneranda Spriņģe

2.

Anna Bogdanova

Līvānu 2.vidusskola

12.

Tamāra Haritonova

3.

Mairis Ņikiforovs

Līvānu 1.vidusskola

12.

Elga Samoviča

3.

Kazimirs Rubļevskis

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Biruta Gičevska

3.

Vladislavs Ivanovs

Līvānu 2.vidusskola

12.

Tamāra Haritonova

 

       Uz matemātikas valsts   olimpiādes I kārtu ir uzaicināti piedalīties Ilūkstes 1.vidusskolas 10.klases skolēni Alīna Kovaļčuka un Madars Megnis.Olimpiāde notiks 12.martā, Rīgā. Novēlam veiksmi valsts olimpiādē! 

 

Ekonomika

10.-12.klasei

1.

Jānis Vindēls

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Viktors Jasiņavičs

2.

Roberts Groza

Rudzātu vidusskola

12.

Valentīna Vaivode

3.

Māra Rudzāte

Līvānu 1.vidusskola

11.

Jevgēņija Golubeva

Atzinība

Raivis Pauniņš

Līvānu 1.vidusskola

12.

Jevgēņija Golubeva

 

       Uz ekonomikas   valsts   olimpiādi   ir uzaicināts piedalīties Ilūkstes 1.vidusskolas   vidusskolas 12.klases skolēns Jānis Vindēls. Olimpiāde notiks 5.martā, Rīgā. Novēlam veiksmi valsts olimpiādē! 

        Jānis Vindēls ekonomikas valsts olimpiādē ieguva 3.vietu. Apsveicam!

 

Latviešu valoda un literatūra 11.un 12..klasei

1.

Margita Rudzāte

Rudzātu vidusskola

11.

Lilita Rudzāte

2.

Laura Bobule

Rudzātu vidusskola

11.

Lilita Rudzāte

3.

Ilze Buceniece

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola

11.

Aija Rubļevska

1.

Santa Krasauska

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola

12.

Aija Rubļevska

2.

Laima Anete Milta

Līvānu 1.vidusskola

12.

Ārija Baltmane

3.

Liene Kursiša

Līvānu 1.vidusskola

12.

Ārija Baltmane

Atzinība

Rebeka Ruža

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Andželika Pabērza

 

      Uz latviešu valodas un literatūras   valsts   olimpiādi   ir uzaicināta piedalīties Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 12.klases skolniece Santa Krasauska. Olimpiāde notiks 6.martā, Rīgā. Novēlam veiksmi valsts olimpiādē! 

 

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra 8.-9.klasei

           

1.

Ilmārs Mežaraups

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola

8.

Aija Rubļevska

2.

Sandis Mauriņš

Sutru pamatskola

8.

Edīte Utnāne

2.

Arvis Utnāns

Līvānu 1.vidusskola

8.

Daiga Barkāne

3.

Ieva Isoda

Ilūkstes 1.vidusskola

8.

Silvija Romaņenkova

Atzinība

Simona Groskaufmane

Līvānu 1.vidusskola

8.

Daiga Barkāne

Atzinība

Krista Kristiāna Ērgle

Līvānu 1.vidusskola

8.

Daiga Barkāne

Atzinība

Lāsma Neiceniece

Rožupes pamatskola

8.

Dagnija Vilcāne

1.

Sanda Paukšte

Ilūkstes 1.vidusskola

9.

Silvija Romaņenkova

2.

Agnes Pūga

Sutru pamatskola

9.

Edīte Utnāne

3.

Sanita Vitkovska

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola

9.

Aija Rubļevska

Atzinība

Anete Skrimble

Eglaines pamatskola

9.

Lāsma Šeršņova

Atzinība

Sintija Grīnberga

Līvānu 1.vidusskola

9.

Rita Kurloviča

 

Uz latviešu valodas un literatūras   valsts   olimpiādi ir uzaicināti piedalīties Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 8.klases skolēns Ilmārs Mežaraups un Ilūkstes 1.vidusskolas 9.klases skolniece Sanda Paukšte. Olimpiāde notiks 31.martā, Rīgā. Novēlam veiksmi valsts olimpiādē! 

 

Ķīmija 9.-12.klasei

2.

Justīne Ozoliņa

Jaunsilavas pamatskola

8.

Līga Slica

2.

Zintis Ščerbakovs

Ilūkstes 1.vidusskola

9.

Iveta Megne

3.

Aļesja Petrova

Līvānu 2.vidusskola

9.

Tatjana Bogdanova

Atzinība

Artūrs Pabērzs

Līvānu 1.vidusskola

9.

Sandra Ziemele

Atzinība

Anna Mariņaka

Līvānu 2.vidusskola

9.

Tatjana Bogdanova

Atzinība

Sanda Paukšte

Ilūkstes 1.vidusskola

9.

Iveta Megne

2.

Pāvels Filatovs

Līvānu 1.vidusskola

10.

Sandra Ziemele

3.

Megija Šede

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

10.

Aina Razminoviča

Atzinība

Linards Baltmanis

Līvānu 1.vidusskola

10.

Sandra Ziemele

2.

Mairis Iesalnieks

Līvānu 1.vidusskola

11.

Sandra Ziemele

3.

Margita Rudzāte

Rudzātu vidusskola

11.

Helēna Piziča

Atzinība

Kristīne Kivleniece

Rudzātu vidusskola

12.

Helēna Piziča

Atzinība

Kazimirs Rubļevskis

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Iveta Megne

 

 

Ģeogrāfija

10.-12.klasei

1.

Mairis Iesalnieks

Līvānu 1.vidusskola

11.

Marita Birzāka

1.

Roberts Groza

Rudzātu vidusskola

12.

Ingūna Prikule

2.

Linards Baltmanis

Līvānu 1.vidusskola

10.

Marita Birzāka

3.

Margita Rudzāte

Rudzātu vidusskola

11.

Ingūna Prikule

3.

Ingvars Salimgarejevs

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

11.

Sintija Vaikule

Atzinība

Loreta Troška

Līvānu 1.vidusskola

10.

Marita Birzāka

Atzinība

Darja Maļinovska

Ilūkstes 1. vidusskola

10.

Iveta Midere

 

Vācu valoda

8.klasei

1.

Laura Karkovska

Līvānu 1.vidusskola

8.

Biruta Jauja

2.

Dominika Dobrovoļska

Līvānu 1.vidusskola

8.

Biruta Jauja

3.

Krista Gaudzeja

Ilūkstes 1.vidusskola

8.

Snežana Želtiševa

Atzinība

Laima Apele

Ilūkstes 1.vidusskola

8.

Snežana Želtiševa

 

 

 

 

Matemātika

5.-8.klasei

3.

Emīls Linards

Ilūkstes 1.vidusskola

5.

Ilga Kaniņa

2.

Megija Pabērza

Ilūkstes 1.vidusskola

6.

Ilze Vanaģele

3.

Anete Upīte

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

7.

Alda Ģēģere

Atzinība

Agnese Veikšina

Subates pamatskola

7.

Zoja kolosova

1.

Laima Apele

Ilūkstes 1.vidusskola

8.

Gunta Vaitkune

2.

Ieva Isoda

Ilūkstes 1.vidusskola

8.

Gunta Vaitkune

Atzinība

Elvis Ancāns

Subates pamatskola

8.

Alla Brokāne

Atzinība

Arnis Malnačs

Subates pamatskola

8.

Alla Brokāne

 

 

 

 

 

 

Bioloģija 9.-12.klasei

1.

Ādams Arvo Brūvers

Rudzātu vidusskola

9.

Helēna Piziča

1.

Sanda Paukšte

Ilūkstes 1.vidusskola

9.

Inese Kokina

2.

Brigita Mālniece

Rožupes pamatskola

9.

Helēna Piziča

2.

Āris Kārklis

Jaunsilavas pamatskola

9.

Vija Masāne

3.

Karīna Žuromska

Eglaines pamatskola

9.

Ligita Petuhova

Atzinība

Anna Mariņaka

Līvānu 2.vidusskola

9.

Tatjana Bogdanova

Atzinība

Agnese Pūga

Sutru pamatskola

9.

Elita Grigale

Atzinība

Ilze Paegle

Rožupes pamatskola

9.

Helēna Piziča

Atzinība

Annemarija Jelinska

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

9.

Valda Namiņa

1.

Diāna Calpanova

Rudzātu vidusskola

10.

Helēna Piziča

1.

Viktorija Calpanova

Rudzātu vidusskola

10.

Helēna Piziča

1.

Mairis Iesalnieks

Līvānu 1.vidusskola

11.

Marita Birzāka

1.

Roberts Groza

Rudzātu vidusskola

12.

Helēna Piziča

2.

Kristīne Kivleniece

Rudzātu vidusskola

12.

Helēna Piziča

3.

Kazimirs Rubļevskis

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Inese Kokina

Atzinība

Laima Anete Milta

Līvānu 1.vidusskola

12.

Sandra Ziemele

Atzinība

Laura Dambīte

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Inese Kokina