Ilūkstes novada

skolēnu pētniecisko, zinātniski pētniecisko darbu konferences-konkursa

          

Nolikums

1 pielikums

2 pielikums

3 pielikums

4 pielikums