Ilūkstes un Līvānu novadu mācību priekšmetu (2.posma)

olimpiāžu   rezultāti

2017./2018. mācību gads

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta 2.posmā

Vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds

Latviešu valoda

7.-8. klase

(mazākumtautību izglītības programmā)

1.

Elīna Gaile

Līvānu 2.vidusskola

8.

Līga Andersone

2.

Gabriela Lidija Hukere

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

8.

Zinaīda Ķedere

3.

Kitija Beitāne

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

8.

Zinaīda Ķedere

     Uz latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmas) valsts olimpiādi   ir uzaicinātas   piedalīties Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 8.klases skolnieces Kitija Beitāne un Gabriela Lidija Hukere. Olimpiāde notiks no 24.novembrī Rīgā. Novēlam veiksmi valsts olimpiādē!

Vācu valoda

10.-12.klase

1.

Ainārs Zvirbulis

Līvānu 1.vidusskola

12.

Laila Rulle

2.

Artūrs Ārsmenieks

Līvānu 1.vidusskola

11.

Laila Rulle

3.

Oskars Pfeifers

Līvānu 1.vidusskola

12.

Laila Rulle

3.

Niks Siladieviņš

Līvānu 1.vidusskola

12.

Laila Rulle

Atzinība

Elza Timšāne

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Snežana Želtiševa