Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana (PPDKN)

 

Informācija par PPDKN- http://likumi.lv/doc.php?id=267580;


Ilūkstes novada PPDKN komisijas 4. pakāpes pretendentu novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks