IMG 20171111 WA0033    ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017. gada 9.novembrī Ilūkstes 1. vidusskolas 3. klases 21 skolēns devās mācību ekskursijā “Esmu vajadzīgs Latvijas uzņēmumam” uz saldumu ražotni “Konfelāde” ( IK “Snigol”) Ķekavā.

DSCN0285         ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017. gada 9. novembrī Ilūkstes 1. vidusskolā notika lekcija – diskusija “Sevis apzināšanās ietekme uz veiksmīgas karjeras ceļu” , kurā piedalījās izmēģinājumskolu - Ilūkstes 1. vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Subates pamatskolas 8. – 12. klašu skolēni un projektā neiesaistīto Eglaines un Raudas pamatskolu 8. – 9. klašu skolēni.

afisha        9.novembrī Ilūkstes 1. vidusskolā plkst. 12.00 novada skolu 8. – 12. klašu skolēni tiek aicināti uz lekciju, diskusiju “SEVIS APZINĀŠANĀS IETEKME UZ VEIKSMĪGAS KARJERAS CEĻU”.

       Lekciju vadīs lektors karjeras konsultants - Mārtiņš Geida